NOS laat alleen tegenstanders van Schotse onafhankelijkheid zien

Wie het NOS Journaal van 18 september 2014 zag, kreeg vooral te zien hoe de tegenstanders van Schotse onafhankelijkheid dachten. Zo kwam een jong lid van de kapitalistische; Labour Party in beeld en een Britse nationalist versierd met de vlag van het Verenigd Koninkrijk. Ook in een café vroegen NOS journalisten naar de mening van de schoten. Slechts één vrouw vertelde dat ze voor onafhankelijkheid was, omdat Schotland volgens haar door Engelse schooljongens bestuurd zou worden. Wat de NOS fout doet is duidelijk, in het bericht over de Schotse onafhankelijkheid kregen vooral tegenstanders het woord. De emotionele Britse vrouw, de jonge sociaal democraat en de nationalist, allemaal verenigd om het koninkrijk bij elkaar te houden en nee te stemmen, dat laat de NOS goed zien. Maar waar zijn de voorstanders van Schotse onafhankelijkheid in het journaal?

Op dit moment is nog onduidelijk wie gaat winnen. Het wordt een nek aan nek race tussen de aanhangers van Schotse onafhankelijkheid en de aanhangers van het Verenigd Koninkrijk. Het NEE kamp heeft in de laatste weken een campagne van angst en terreur gevoerd. Voorstanders van Schotse onafhankelijkheid kregen allerlei verwijten te horen. Ook de media stond volledig in dienst van het nee kamp, slechts een zondagkrant koos voor onafhankelijkheid. De Britse kapitalisten klasse deed ook haar best om het NEE kamp sterk te maken. Zo kregen arbeiders van McAlpine plumbing company te horen dat een stem voor onafhankelijkheid, voor hun een onzekere toekomst zou betekenen. In andere woorden: het kapitalistische McAlpine dreigt Schotland misschien te verlaten en arbeiders te ontstaan bij onafhankelijkheid. Zo dreigt het kapitalisme de Schotten om vooral NEE te stemmen, of anders......!!


De leiders van het JA kamp zitten echter ook niet juist. Het JA kamp wordt geleid door de Schotse Nationale Partij een burgerlijke nationalistische partij, die bereid is om massa bezuinigingen door te voeren. De SNP is een mix tussen staatsnationalisme en de sociaal democratie. Het is de SNP die de laatste verkiezingen in 2010 won en de meerderheid haalde in het Schotse parlement. Hun probleem is echter dat ze geen alternatief bieden op het kapitalistische Verenigd Koninkrijk. Een Republiek Schotland dat deel blijft van de neoliberale EU is geen alternatief. Daarom pleiten revolutionair socialisten voor een socialistisch Schotland, dat strijdt tegen het neoliberalisme en de Europese Unie. Alleen een socialistisch Schotland kan pleiten voor een vrijwillige Socialistische Federatie van Engeland, Schotland en Wales onder de vlag van het marxistische socialisme!


Waar de NOS in Nederland op 18 september 2014 vooral tegenstanders in beeld liet zien, is de BBC al weken bezig met alleen het tonen van NEE stemmers. Er is veel kritiek hierop, maar aan de andere kant ook logisch. De BBC is eigendom van kapitalisten en die hebben baat bij het Verenigd Koninkrijk. Dus zal de BBC net als de NOS, vooral tegenstanders in beeld laten. Alle grote kranten steunen het NEE kamp, alleen een zondageditie van de Sunday Herald steunt het JA kamp.


Hier een lijst met kranten die het NEE kamp steunen:


Al deze kranten roepen op om NEE te stemmen en vooral de financiële bladeren voorspellen de ene economische ramp na de andere, als Schotland het waagt om tegen Vorstin, Kroon en Land te stemmen. Met deze hetze toont de heersende klasse hoe ondemocratische ze werkelijkheid zijn. De Socialistische Partij in Schotland roept arbeiders op om JA te stemmen, maar ondertussen te pleiten voor een socialistisch Schotland en niet het kapitalistische Schotland van de SNP te steunen. Er zijn echter socialisten en communisten die zo fel anti-nationalistisch zijn dat ze in de val van het Britse nationalisme vallen. Door tegen de Schotse onafhankelijkheid te pleiten in naam van het internationalisme, steunen ze de Britse bourgeoisie. Zo roept de Communistische Partij van Brittannië, dat er alleen een Britse weg naar het socialisme haalbaar is. Er zijn ook revolutionair socialisten die het NEE kamp steunen met het argument dat nationalisme fout is en dat de SNP geen alternatief neerzet ( wat wel correct is ). 

Revolutionair Socialistische Media is echter van mening dat een NEE stem, een overwinning wordt voor het Britse imperialisme en met name David Cameron. Het zal laten zien dat met veel angst propaganda, je in staat bent om je zin door te drukken! Dat de Nederlandse NOS ook alleen tegenstanders in beeld laat is weer typisch. Want ook de Nederlandse heersende klasse ziet wat voor woede in Schotland heerst. Die woede is logisch omdat vooral sociaal democraten, veel kapot gemaakt hebben. De huidige conservatieve regering kon alleen winnen, omdat de Britten genoeg hadden van de sociaal democratische Arbeidspartij, die zo neoliberaal bezig was. Helaas zijn de conservatieven net zo rechts als de Arbeidspartij! Doordat er veel aandacht is voor het NEE kamp lijkt het mogelijk dat die uiteindelijk zullen winnen. Zij hebben de steun van bijna alle kranten, bijna alle Engelse politici en een groot deel van de Schotse bevolking die deels uit angst, deels uit Brits patriottisme en deels NEE zal stemmen omdat ze geen alternatief zien in de SNP. 

Als het JA kamp geleid zou zijn geweest door revolutionair socialisten dan was het anders geweest. Helaas zijn de Schotse socialisten door de ondergang van de Schotse Socialistische Partij enorm verzwakt. De SSP was in 1998 opgericht en had zelfs enkele zetels in het Schotse parlement. Maar in 2004, besloot het partijbestuur om zich te keren tegen hun leider; Tommy Sheridan. Die zou aanvankelijk meineed gepleegd hebben en het partijbestuur besloot om samen met justitie te werken om Sheridan veroordeeld te krijgen. Dat lukte en dankzij het bestuur van de Schotse Socialistische Partij werd Tommy Sheridan veroordeeld. Ondertussen is echter duidelijk geworden dat zijn proces oneerlijk was, aangezien een aanklager enkele tijd later zelf veroordeeld werd voor meineed. Het SSP partijbestuur wou gewoon af van Sheridan en kon niet accepteren dat hij ook nog eens de strijd aanging met News of the World van Rupert Murdoch! 

Wat de uitslag ook wordt van het Schotse referendum. Het is zeker dat de Britse heersende klasse in paniek is geraakt. Dit laat zien dat er een groot potentieel is om een einde te maken aan hun machtsmonopolie. De Socialistische Partij in Schotland zal blijven pleiten voor een onafhankelijk socialistisch Schotland!


De Socialistische Partij in Schotland roept op om JA te stemmen
en te vechten voor socialisme!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme