Weer een geval van discriminatie

Weer toont het Nederlandse bedrijfsleven haar anti-islamistische houding. Een studente kreeg te horen dat ze geen plek kon krijgen als stagiaire bij een uitzendbureau, als ze een hoofddoek zou dragen. Volgens het uitzendbureau zijn ze vooral een ''Nederlands'' bedrijf, een hoofddoek zou bij hun niet goed in de smaak vallen. De studente Leila Kallal liet het er niet bij zitten en heeft aangiften gedaan van discriminatie. Natuurlijk wordt ze meteen aangevallen door rechtse types die het bedrijf verdedigen. ´´Een bedrijf mag hoofddoeken verbieden´´ brult de ene, ´´Hoofddoeken horen niet thuis op de werkvloer´´ brult de andere. Dit terwijl werkgevers volgens de wet niet mogen discrimineren op religieuze overtuigingen!

Leila Kallal wou stage gaan lopen bij een uitzendbureau, daar kreeg ze echter te horen dat het bedrijf haar geen plek kon geven als ze een hoofddoek draagt. Nu dit verhaal het nieuws heeft gehaald beweert het uitzend bureau, dat men Leila Kallal juist in bescherming wou nemen. Er zouden veel Poolse mensen bij het bureau komen en die zouden haar islamistische religie niet tolereren. Niet alleen wordt de studente gediscrimineerd, maar ook Poolse arbeiders krijgen het verwijt dat ze allemaal intolerant zouden zijn tegenover moslims!

Arbeiders van buitenlandse afkomst hebben het al zwaar genoeg. Ze worden geminacht door veel ´´blanke´´ Nederlanders, omdat rechtse populisten beweren dat buitenlanders hun werk ´´inpikken´´´. Zo zouden Poolse arbeiders bijna allemaal voor minimumloon willen werken en hierdoor de Nederlandse arbeider van de arbeidsmarkt drukken. Maar wie bepaald dit? Niet de Poolse arbeiders, nee dat bepalen de eigenaren van de bedrijven die de Polen in dienst nemen. Het zijn de kapitalisten die deze harde werknemers uitbuiten. Er zijn genoeg verhalen van Nederlandse kapitalisten die Poolse arbeiders voor minder dan het minimumloon laten werken. Dit is illegaal, maar daar geven deze kapitalisten niets om. 600 euro in de maand voor 40 uur werken per week, is bijna een modaal salaris in Polen maar niet in Nederland!

Door de verharding van de westerse maatschappij voelen veel jongeren die ouders hebben van buitenlandse afkomst zich niet thuis in Nederland. Geminacht door de maatschappij, buitengesloten van wegen hun religie en achtergrond hebben deze jongeren weinig hoop op een goede toekomst. Vele komen ook in aanraking met politie en justitie. Natuurlijk is dit niet altijd de schuld van de samenleving. Echter het huidige klimaat zorgt er wel voor dat jongeren van buitenlandse afkomst, moeilijker aan een baan komen. Het is al bewezen dat werkgevers discrimineren op etnische achtergrond. Kranten vertellen over een test van een journalist, die zich voordeed als een werkzoekende met verschillende buitenlandse accenten. Bij veel telefoongesprekken met bedrijven werd duidelijk dat men haar niet op gesprek wou. Maar toen ze ''Algemeen Beschaaft Nederlands'' ging praten waren werkgevers opeens wel geïnteresseerd in haar!

Vooral jongeren van Marokkaanse/Turkse/Surinaamse en Antilliaanse afkomst hebben het lastig. Doordat deze groepen geassocieerd worden met criminaliteit, slecht gedrag en religieus ( vooral bij Arabische volkeren ) fundamentalisme, zijn hun kansen op de arbeidsmarkt duidelijk zwakker. Zeker nu met de economische crisis, die al 6 jaar duurt. Doordat het kapitalisme de arbeiders laat bloeden, zitten ook ''blanke'' arbeiders met stijgende armoede, ze hebben dan ook het gevoel dat de overheid de buitenlanders ondersteunt. Dit wordt hun vooral verteld door rechtse types rond bladeren zoals Elsevier, de Telegraaf en door rechtse partijen zoals de Partij voor de ''Vrijheid'', de dictatoriale partij van Geert Wilders!

De oorzaak van discriminatie ligt bij het kapitalistische systeem. Dat wil juist de arbeidersklasse verdelen via de logica; ''verdeel en heers''. Een verdeelde arbeidersklasse is zwakker dan een verenigde. Als ''blanke'' arbeiders zich laten leiden door racistische opvattingen, dan versterkt dit het kapitalisme. Want het systeem heeft racisme nodig om aan de macht te blijven. Racisme was ook de motivatie voor het kolonialisme. De blanke Nederlanders vonden zich zelf superior aan andere mensen rassen. Vooral het zwarten mensenras werd gezien als minderwaardig. Miljoenen zwarte arbeiders werden als slaven verkocht en aan het werk gezet op plantages in Suriname. Pas rond 1877 werd de slavernij in Nederland afgeschaft, het land was toe al rijk en machtig geworden, dankzij de winsten van de slaven arbeiders!

We zagen dit racisme ook bij de 17 jarige Yosra Aajir, het meisje dat door de beveiliging van een HEMA winkel werd aangezien als ''junkie''. De beveiliging wou haar niet geloven dat ze suikerziekte had en daarom een injectie moest nemen. Eenmaal opgepakt zei de politie dat haar verhaal een ''trucje van allochtonen'' moest zijn, om zo vrij te komen. De beveiliging van de HEMA en de politie lieten zich leiden door vooroordelen en racistische overtuigingen, dat ''allochtoonse'' jongeren niet te vertrouwen zijn en dus niet gelooft moeten worden. Ondanks dat Yosra Aajir met bewijzen kwam werd ze niet gelooft. Zelfs haar beste vriendin en haar moeder konden niet op tegen de dogmatische overtuiging van de politie, dat haar verhaal een typisch ''allochtoons'' trucje moest zijn!

Revolutionair socialisten vinden dat arbeiders zich moeten verzetten tegen racisme bij werkgevers en de staat. Aan de andere kant hebben wij geen vertrouwen in de ''eerlijkheid'' van de politie en justitie. In een kapitalistische samenleving staat justitie in dienst van de mensen die eigenaar zijn van de productie middelen. Een rechter zal altijd het privé bezit van de kapitalist verdedigen tegen arbeiders. Het is ook uitgesloten dat rechters zullen toe geven aan arbeiders zelf bestuur als de werkende klasse bezit neemt van de grootste bedrijven. Daarom moeten deze staat ook vernietigd worden, socialisme is niet mogelijk zolang de wetgeving gebaseerd is op het privé bezit van bedrijven!Wat is hier mis aan? Volgens rechtse types al heel veel!!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme