Vooruitzichten werk wajongeren niet best

Het Christelijk Nationaal Vakverbond ( CNV ) zegt dat jongeren met een arbeidshandicap niet aan werk komen. Ondanks de mooie beloftes van PvdA staatssecretaris Jetta Klijnsma, biedt het bedrijfsleven geen plek voor 100.000 jongeren met een wajong status. 80% van de werkgevers geeft aan geen werk te hebben voor deze groep. Logisch ook want iemand met een wajong uitkering kan niet werken volgens de eisen van de neoliberale economie. Toch wil Jetta Klijnsma dat de helft van alle wajongeren gewoon aan het werk gaat. Leuk allemaal, maar dan moet ze ook voor werk zorgen en dat doet deze (a)sociaal democraat niet. Ze denkt dat er werk is voor jongeren met een arbeidshandicap. Totaal fout gedacht want zoals het CNV al zegt, 80% van de werkgevers wil/kan geen werk leveren voor jongeren met een wajong status!

Van de 200.000 wajongeren wil de overheid in 2016, 100.000 aan een reguliere baan helpen. Hun propaganda zegt dat de meerderheid van alle wajongeren gewoon kan ''werken''. Hier ligt het probleem, vele kunnen best werken maar niet op het tempo van de huidige arbeidsmarkt. De eisen van werkgevers zijn anno 2014 te hoog gegrepen voor veel wajongeren. Tegenwoordig moet je sterke sociale vaardigheden bezitten, 40 uur per week kunnen werken en een sociaal netwerk hebben opgebouwd. Jongeren met een arbeidshandicap voldoen meestal niet aan die eisen. Bijvoorbeeld jongeren met autisme hebben moeite met sociale vaardigheden en kunnen niet altijd 40 uur per week werken!  


In het sociaal akkoord staat dat werkgevers tot 2026 voor 100.000 extra banen moeten zorgen. Maar aangezien Jetta Klijnsma al in 2016 meer dan 100.000 jongeren uit de wajong wil, wordt dit een sociaal drama. Waar moeten die 100.000 naartoe? Velen zullen eindigen in de bijstand, krijgen minder geld en kunnen dwang-arbeid worden opgelegd. Dit allemaal omdat een PvdA staatssecretaris asociale bezuinigingen wil doorvoeren. Nu is een wajong uitkering ongeveer 1000 euro in de maand. Een bijstandsuitkering is 800 euro in de maand en de verplichting om bijna tien keer per maand te solliciteren naar werk. Dit kunnen ook niet alle jongeren met een arbeidshandicap!


Wat is de wajong? De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten ( wajong ) is ontstaan in 1998, om jongeren met een arbeidshandicap te voorzien van een inkomen dat 75% is van het bestaande minimumloon. Dit geld alleen voor personen die na hun 18de levensjaar nog arbeidsongeschikt zijn bevonden door de staat. Er zijn verschillende vormen van wajong. Dit wordt berekend aan de hand van het arbeidsongeschiktheidspercentage. De hoogste van de wajong hangt dus af aan de hoogte van een percentage. Jongeren die 80% tot 100% zijn afgekeurd krijgen dan ook 100% wajong. Jongeren tussen 50% en 75% zijn afgekeurd krijgen dus minder wajong!


Door de jaren heen groeide het aantal jongeren met een wajong uitkering, van 119.000 in 1998 naar 198.000 in 2010. Zo snel dat vier jaar geleden een nieuwe wajong regeling werd ingevoerd. Jongeren die na 2010 een wajong aanvragen krijgen te maken met strengere eisen. Het is dan ook lastiger voor jongeren met een arbeidshandicap om zomaar aan een wajong te komen. De neoliberale overheid wil dat wajong alleen nog beschikbaar is voor personen die echt niet kunnen werken. Maar houdt in niet kunnen werken? Vele kunnen wel werken, alleen niet volgens de eisen van de huidige werkgevers. Echter het kabinet denkt zo ver niet na. Mark Rutte gaf dit aan tijdens een bezoek aan een sociale werkplaats. Hij zei dat de helft van alle cliënten die daar werkte, gewoon een reguliere baan aan kon. Zonder erbij na te denken ging Rutte ervan uit dat deze jongeren net zo goed . In werkelijkheid werken jongeren op een sociale werkplaats juist zo goed omdat ze beschermt worden. Er is niet veel prestatiedruk en de werkzaamheden zijn niet marktconform. Dit vergeet Mark Rutte en zijn neoliberale regering!


In 2016 moeten er herkeuringen komen. Dan gaat de overheid kijken wie nog wel recht heeft op wajong en wie niet. Doordat men 100.000 wajongeren uit de regeling wil hebben, zal de overheid heel streng gaan kijken. Dit zorgt nu al voor paniek bij ouders en jongeren, vooral ouders maken zich zorgen om de toekomst van hun zoon/dochter met een arbeidsbeperking. Zonder wajong komen vele terecht in de bijstand waar de overheid hun dwang-arbeid kan opleggen. Daarnaast zal de overheid hun dwingen om werk te zoeken, lukt hun dat niet dan kunnen ze gekort worden op hun bijstandsuitkering. Dragen ze niet de juiste kleding worden ze beboet, is hun gedrag niet marktconform dan worden ze beboet. In andere woorden, gedragen ze zich niet ''normaal'' dan worden ze beboet op hun uitkering. Want het is toch hun schuld dat ze in de bijstand zitten? Dit stigma krijgen veel mensen over zich heen die eindigen in de bijstand. Nog los van het feit dat een bijstandsuitkering nauwelijks genoeg is om van te leven. Veel wajongeren die nu nog kunnen rondkomen van 1000 euro in de maand ( de groep die ouder is dan 23 jaar ) zullen het flink lastig krijgen als ze 200 euro minder in de maand ontvangen, mochten ze in de bijstand komen!
 PvdA staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft een fysieke beperking. 
Toch moeten 100.000 wajongeren in 2016 gewoon een ''normale'' baan hebben. 
Lukt dat niet, dan maar naar de bijstand en mogelijke dwang-arbeid!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme