Meer schulden dan bezit bij veel huishoudens

24% van alle Nederlandse huishoudens bezit nauwelijks een eigen vermogen. Vele hebben een eigen bezit dat ligt tussen de 0 en 5000 euro. Daarnaast bezit maar 2% van alle Nederlandse huishoudens een eigen vermogen dat hoger is dan 1 miljoen euro. Door de crisis is het eigen vermogen/bezit flink omlaag gegaan. Vooral de groep die tussen de 200.000 en 500.000 euro bezat is armer geworden. Vorig jaar bezat een gemiddeld gezin, een eigen vermogen van 27.000 euro. Door de economische crisis wordt de arbeidersklasse echter steeds armer. Dit terwijl die 2% die meer dan 1 miljoen euro bezit, gewoon rijk blijft. Revolutionair socialisten vinden dat dit moet veranderen. Het mag niet zo zijn dat arbeiders armer worden, terwijl de heersende klasse gewoon rijk blijft doordat ze in bezit zijn van de productie middelen!

Tussen 2000 en 2010 zakte de armoede. Maar twee jaar na het begin van de economische crisis begon het aantal mensen met een inkomen lager dan 1000 euro netto te groeien. Anno 2014 zijn bijna 800.000 arbeiders die dit bedrag elke maand ''verdienen''. Ondertussen heeft Nederland bijna 1300 super rijken. Dat zijn mensen wiens eigen vermogen groter is dan 30 miljoen euro. We praten hier niet over de kleine miljonair, maar over de super miljonairs die meer dan 30 miljoen euro hebben!

In Griekenland zien we wat er gebeurd als het kapitalisme met haar aanvallen komt. 27% van de Grieken is arbeidsloos en moet van 600 euro netto in de maand rond komen. Daarnaast is het Griekse modaal inkomen tussen de 800 en 1300 euro netto in de maand. Bij ons is dat nog steeds 1800 euro netto. Maar dit bedrag zal gaan zakken als meer arbeiders, minder zullen gaan ''verdienen''. De Griekse elite zag de ellende al aankomen. Meer dan 54 miljard euro werd van de Griekse banken gehaald en veilig weggestopt in belangstinsparadijzen zoals Nederland. Terwijl de noodlijdende overheid in Griekenland enorme besparingen doorvoert en de arbeidersklasse laat bloeden, stoppen de rijken hun geld veilig weg. Dit bewijst de hebzucht en de slechtheid van de heersende klasse. Een socialistische overheid moet meteen overgaan tot de nationalisatie van alle banken en het onteigenen van alle miljonairs en super rijken!

Privé bezit van grote bedrijven is in een socialistische samenleving niet toegestaan. Onder het socialisme staat de economie in dienst van de werkende klasse en niet in dienst van een kleine groep kapitalisten. Via democratische arbeiders-raden bepaalt de arbeiders klasse de productie van goederen. Anders dan onder het kapitalisme zal hebzucht niet de motivatie zijn. De motivatie zal zijn het bevredigen van menselijke behoefde in overeenstemming met de natuur. Want waar het kapitalisme geen rekening houdt met de natuur en dieren, zal het socialisme dat wel doen. Minder vlees eten bijvoorbeeld of overstappen op andere voedingsbronnen!

Mensen komen makkelijk in de schulden anno 2014. Meestal krijg je het verwijt dat het allemaal je eigen schuld is, maar er zit meer achter. Het kapitalistische systeem maakt het ook makkelijk om in de schulden te maken. Het aanschaffen van ( te ) dure producten is via een credit card heel makkelijk. Vergeet ook niet de verleidelijke reclames overal. Het systeem spoort je aan om geld uit te geven. Want dat is wat de kapitalisten willen, dat jij geld uit geeft ongedacht of je dat wel kunt! 

Budgetteren is iets dat nog lang niet iedereen kan. Daarom is het zo belangrijk om te weten wat je netto per maand overhoudt. Helaas is dit bedrag niet bepaald hoog voor een grote groep arbeiders. Deze zullen inderdaad met minder moeten leven. Maar wat is minder? Minder luxe? Misschien, maar dat maakt het leven niet minder leuk. Wel kan het inhouden dat je zult moeten uitleggen aan je kinderen dat ze niet mee kunnen doen met ( dure ) activiteiten van leeftijdsgenootjes. Dit is behoorlijk moeilijk voor ouders met een laag inkomen. Maar er zit niets anders op dan de waarheid te vertellen. Want door meer uit te geven dan er binnen komt, raak je snel in de schulden!

Schuldig is echter niet altijd de persoon in kwestie. Iemand kan schrikbarend snel afzakken naar een minimum inkomen, maar kan voor een gedeelte een bestedingspatroon over hebben gehouden van de tijd dat hij modaal tot boven modaal verdiende. Dan hebben we ook nog dat alles duurder wordt. Huren gaan sterk omhoog, zorgpremies omhoog, eigen risico omhoog, energiekosten omhoog. Het leven wordt duurder, terwijl de lonen niet stijgen. In Nederland is minimum loon ongeveer 1400 euro bruto per maand, dat is ongeveer 1200 euro netto ( bron ). Het is inderdaad lastig als je een modaal inkomen gewend bent van 1800 euro netto of meer, om dan opeens naar 1200 euro per maand te gaan. Het gaat hier dan om een inkomen gebaseerd op een 36 tot 40 urige werkweek!

Politici maken zich echter geen zorgen om hun inkomen. Anders dan bijna 800.000 Nederlanders leven die op een gemakkelijk inkomen van bijna 9.000 euro bruto per maand. Premier Mark Rutte krijgt 144.000 euro bruto per jaar, ongeveer 12.000 euro bruto per maand. Revolutionair socialisten vinden dat politici modaal moeten verdienen. Als het modaal inkomen in Nederland, 1.800 euro netto per maand is dan moeten politici dit verdienen. Want anders voelen ze niets van de lastenverzwaring die ze het volk opleggen. Niemand in de tweede kamer ( met uitzondering van de Kamerleden van de SP ) zal het financieel lastig krijgen als ze 100 euro extra aan zorg kosten of misschien 50 euro extra aan boodschappen moeten betalen per maand. Maar iemand met een modaal inkomen moet echt gaan nadenken waar hij/zij moet op bezuinigen. Het verschil in inkomen tussen politici en jan modaal is al snel 4.000 euro netto verschil!

Rechtse mensen willen lagere belastingen. Veel Nederlanders zouden inderdaad graag een belastingverlaging zien. Maar dit is precies wat de laatste 24 jaar is doorgevoerd, alleen kwam die belastingverlaging terecht bij de rijken/ groot verdieners. In het jaar 1990 werd besloten om de hoogste belastingsschijf te verlagen naar 60%. Tot dat jaar was het heel normaal om 72% van je inkomen af te staan als je veel geld verdiende. In 2001 werd de hoogste belangstinsschijf weer verlaagt, dit keer ging de schijf naar 52%. Mensen met een laag inkomen kregen in 2012 zelf een verhoging. De laagste belastingschijf ging van 33% naar 37%. In bijna 24 jaar hebben de groot verdieners meer dan 22% minder aan inkomstenbelasting hoeven te betalen. 

Ook de vennootschapsbelasting ging omlaag. Van 29,6% naar 25,5% in 2007, mede mogelijk gemaakt door de Partij van de Arbeid. Diezelfde PvdA die de laagste belastingsschijf naar 37% bracht. Men klagen vaak over de hoge belastingen, maar voor de rijken en het bedrijfsleven zijn de belastingen juist verlaagt. Daarom zitten zoveel multinationals in Nederland, omdat ze via bureaucratische regeltjes, zelfs die 25,5% aan vennootschapsbelasting niet hoeven te betalen. Maar ook Nederlandse grote ondernemingen proberen alles om zo min mogelijk belasting te betalen. Daar komt nog eens bij dat de overheid weinig doet om dit tegen te gaan. Want zo zegt een neoliberaal; ''We hebben deze bedrijven nodig, ze zorgen voor werk''. Dus volgens zuivere neoliberale logica, moet je grote bedrijven met rust laten, omdat zij voor ''werk'' zorgen. We zien wat het resultaat van deze foutieve politiek is! 
  Sinds 2008 is het aantal mensen met schulden flink toegenomen! 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme