Toename mishandeling Palestijnen door zionistische kolonisten

Volgens de Verenigde Naties neemt de wreedheid van zionistische kolonisten tegen Palestijnse burgers toe. Het gaat hier om ultra-conservatieve joden die zich gevestigd hebben in bezet Palestijns gebied. Dit is mogelijk omdat de misdadige Staat van Israël, sinds 1967 delen van Palestina bezet houdt. Hierdoor kunnen zionistische kolonisten zich vestigen in wat ze noemen ''heilig'' gebied. Het gedrag van deze kolonisten is alles behalve sociaal. Ze intimideren Palestijnen, pesten hun kinderen en vallen moskeeën aan. Zelfs de politici van Israël zijn dit gedrag meer dan zat en noemen het zelfs terrorisme. Toch doet de Staat van Israël hier weinig tegen, ze beschermen juist deze zionistische criminelen tegen woedende Palestijnen wiens haat tegen Israël begrijpbaar is!

Sinds 2006 is het gedrag van de kolonisten aanzienlijk verslechterd. Ze minachten niet alleen de Palestijnen, maar ook de Staat van Israël. De zionisten vinden dat de overheid zich slap op stelt en zich niet 100% inzet voor de kolonisten in de bezette gebieden. Toen premier Ariel Sharon in 2005 alle zionistische kolonisten uit de Gaza Strook haalde, was de woede onder de ultra-conservatieve joden was enorm. Als vergelding besloten kolonisten in bezet Palestijns gebied, een terreur campagne op te zetten tegen de onderdrukte Palestijnen. Meer dan 1000 incidenten tegen Palestijnen vonden plaats in het jaar 2006. Dit versterkte de woede van veel Palestijnen tegenover de zionistische kolonisten en de Israëlische bezettingsmacht! 

In 2013 werden bijna 400 meldingen gedaan van zionistische aanvallen op onschuldige Palestijnen. Het geweld wordt ook wel omschreven als 'prijskaartjes'. Olijfbomen worden omgehakt, moskeeën worden beklad en Palestijnse boeren worden in elkaar geslagen. Dit soort aanvallen zijn volgens de kolonisten de prijs die de Israëlische regering betaalt, voor het beleid dat in hun ogen kolonisten benadeelt. Het leger van Israël tolereert, de pesterijen en intimidaties door de ultra-conservatieve joden. Dit versterkt de woede onder Palestijnse jongeren die in hun haat tegen deze kolonisten, vervallen in het web van het antisemitisme! 

Ondanks dat politici uit Israël de aanvallen veroordelen, blijft de bezetting bestaan. Zionistische joden mogen zich nog steeds vestigen in bezet gebied en doen dat maar al te graag. Hun gedrag is behoorlijk anti-democratisch en racistisch. Want in hun ogen zijn de Arabieren een minderwaardig volkje. Dit zie je in schoolboeken, waarin Arabieren als ''domme'' kameelrijders worden afgebeeld. Het Arabische volk wordt dan ook systematisch gedemoniseerd in de zionistische media, vooral in Israël en de Verenigde Staten van Amerika. Nergens is dit duidelijker dan in de duizenden films die Hollywood produceert. In veel Amerikaanse films worden Arabieren neergezet als terroristen, massamoordenaars en mensen vol met haat. Een bekende film die dat doet is ''Rules of Engagement''.

In deze film schieten Amerikaanse soldaten meer dan 80 Arabische demonstranten dood, waaronder veel kinderen. In de eerste instantie lijkt het erop dat deze Arabieren onschuldig waren en vreedzaam demonstreerde. Aan het einde van de film wordt duidelijk dat dit niet het geval was. De Arabieren waren bewapend, zelfs de kinderen droegen wapens om de Amerikaanse soldaten te doden. Hierdoor hadden de Amerikanen in de film, het ''recht'' om op de demonstranten te schieten. ''Rules of Engagement'' zet Arabische demonstranten neer als gewelddadig en gevaarlijk. Zelfs Arabische kinderen zouden gevaarlijk zijn!

Zonder dat wij westerlingen het weten worden wij opgevoed met anti-Arabische gevoelens. Het is niets voor niets dat ''blanke'' jongeren in Nederland een negatief beeld hebben van Arabieren. Jongeren van Marokkaanse ouders worden vaak neergezet als ''crimineel'' en ''asociaal''. Dit terwijl Marokkanen niet eens echte Arabieren zijn. Marokkanen zijn Berbers, een nomade volk dat door de Arabieren veroverd werd. Ondanks dat de taal van Marokko het Arabisch is, behoort het Marokkaanse volk historisch gezien niet tot de volkeren uit het Midden Oosten.

Revolutionair socialisten verzetten zich fel tegen de bestaande haat tegen Arabieren. Wij verzetten ons ook tegen de bezetting van Palestina. Ons alternatief is een seculier socialistisch Israël naast een seculier socialistisch Palestina. Beidde landen kunnen dan deel worden van een vrijwillige socialistische federatie van het Midden Oosten. Maar daarvoor moeten zowel de Israëliërs als de Palestijnen afzien van hun religieus extremisme en afstand nemen van het kapitalisme/imperialisme. Israëliërs moeten ophouden met het minachten van Palestijnen en hun legers volledig terugtrekken uit bezet gebied. De Palestijnen moeten ophouden met zelfmoord aanslagen en hun antisemitisme!Een Palestijnse vrouw, uit haar huis gezet
door lachende zionistische kolonisten!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme