De radicaal rechtse: Republikeinse Partij

President Dwight D. Eisenhower zou zich in de huidige Republikeinse Partij in de Verenigde Staten, helemaal niet thuis voelen. In de jaren 50 werd deze conservatieve president gezien als het boegbeeld van rechts beleid. Maar anno 2015 zou Eisenhower een gematigde Democraat genoemd worden. Zo ver is het politieke toneel verrechtst in de VS. De sociaal democratische opvattingen van Bernie Sanders worden radicaal links genoemd, terwijl de racistische taal van Donald Trump door miljoenen Republikeinen wordt gesteund. Ja, de conservatieven in de VS zijn zo ver naar rechts opgeschoven dat ze al radicaal rechts genoemd kunnen, misschien wel extreem rechts!

De Verenigde Staten van Amerika is een plutocratie vermomd als democratie. Het geld bepaald wie de meeste stemmen krijgt. Want wie het meeste geld heeft kan de meeste propaganda verspreiden en dus veel kiezers beïnvloeden. Bij de vorige presidentiële verkiezingen in 2012, werd bijna 1 miljard dollars verspild aan politieke reclame van slechts twee kandidaten. Traditioneel heb je de Democratische Partij en de Republikeinse Partij. Als je terug gaat in de tijd rond 1861, dan zie je dat de Democraten vooral gericht waren op rechten voor de staten en de Republikeinen stonden voor een sterke federale overheid. Daarnaast waren de oude Democraten aanhangers van de slavernij!

Maar in de jaren 50 veranderde dat beeld. Toen de Democratische Partij zich ging inzetten voor gelijke rechten, lieten veel zuidelijke kiezers de Democraten in de steek. De anticommunistische Republikeinen zagen een potentieel electoraat en namen zo de positie van de Democratische Partij in het zuiden over. Hun verleden als anti-slavernij partij uit de tijd van Abraham Lincoln, liet de ''Grand Old Party'' in de steek. Rond de jaren 60 was de Republikeinse Partij een pro-blanke conservatieve partij geworden en de Democratische Partij een meer multiculturele liberale partij!

Echter de termen links en rechts hebben andere betekenissen in de VS dan in Europa. Links zoals in de zin van het socialisme bestaat niet in Amerika. Links is daar vooral het liberalisme, persoonlijke vrijheden, seculier bewind en tolerantie voor minderheden. Rechts is het conservatisme, traditie getrouw, trouw aan de christelijke religie en afkeurend tegenover niet westerse culturen. Anti-kapitalisme is geen onderdeel van de politiek in de VS, omdat zowel de Democraten als de Republikeinen het kapitalisme steunen. Daarom heeft links en rechts een ander begrip in dat land. Wie het kapitalisme verwerpt kreeg vroeger snel het etiket; ''communist'' en ''vijand van Amerika''. Socialisme en communisme waren sociale stigma's waar je beter niets meer te maken kon hebben. Tegenwoordig is dat aan het veranderen en beginnen vooral jonge Amerikanen, meer interesses te tonen in een socialistisch alternatief op het kapitalisme!

De leiders van de huidige Republikeinse Partij doen geen moeite om nog over te komen voor het gewone volk. Zij dienen slechts de 1% waarmee de superrijken genoemd worden. Tot die klasse behoor je pas als je minimaal 30 miljoen dollars eigen bezit hebt. Iemand met slechts 1 miljoen eigen vermogen behoort al niet tot de mensen waar de Republikeinse Partij zich voor inzet. De opvattingen van de presidentiële kandidaten zijn zo extreem dat ze eigenlijk al racistisch genoemd kunnen worden. Zo willen bijna alle kandidaten een oorlog tegen Iran beginnen en vinden ze dat de overheid, hard moet optreden tegen vluchtelingen en immigranten. Donald Trump staat aan de kop in de peilingen voor de Republikeinse nominatie en zijn taal is door en door racistisch! 

Ongeveer 40 jaar geleden in de jaren 70 was de ''Grand Old Party'' nog een gematigde conservatieve partij. Het steunen van racistische opvattingen door bijna alle leiders en partijleden was heel ongewoon. Natuurlijk had je best racisten binnen de Republikeinse Partij, maar die waren een minderheid. Tegenwoordig vormen die echter de meerderheid en vinden dat hun opvattingen heel normaal zijn. Zo moeten Mexicaanse arbeiders allemaal opgejaagd en verbannen worden uit de VS. Er moet een muur gebouwd worden langs de Mexicaanse grens, waar grenswachters met scherp mogen schieten op vluchtelingen aldus Donald Trump!

Trump vindt ook dat Amerikaanse moslims een symbool moeten dragen en in een nationale databank geplaatst dienen te worden. Hij stelt in feite voor wat de nazi's deden met de joden, het dragen van de davidster en het stigmatiseren van deze religieuze groepering. Trump wil dat met de moslims doen en het lukt om deze racistische propaganda te verkopen. Want veel Amerikanen zijn erg gevoelig voor dit soort populisme van een steenrijke kapitalist. Hoe komt dit? In feite is een groot deel van het land altijd racistisch gebleven. Met name de zuidelijke staten van de VS, waar ooit de Confederatie ontstond is de minachting voor zwarte Amerikanen altijd groot gebleven. Toen de Mexicaanse arbeiders kwamen en voor lage lonen gingen werken, brulde de blanke Amerikanen dat hun banen ingepikt werden. Nee, dat was niet de schuld van de kapitalisten, maar van de Mexicaanse arbeiders. Amerikanen geven liever de arbeiders de schuld dan de kapitalisten, die hunzelf en buitenlandse arbeidskrachten uitbuiten! 

Naast het racisme en blank nationalisme vormt het christelijke fundamentalisme ook een groot deel van de huidige ideologie der Republikeinse Partij. Alle kandidaten voor de presidentiële verkiezingen in 2016 zijn diep gelovig. Je kunt als Republikein ook geen atheïst zijn, want deze partij minacht alles dat naar secularisme en atheïsme ruikt. Ben Carson is een kandidaat voor het presidentschap en een concurrent van Donald Trump. Waar Trump vooral rechts populisme gebruikt, trekt Carson meer naar de streng religieuze stemmers. Als hersenchirurg zou je verwachten dat deze Republikein verstand heeft van zaken. Helaas blijkt dat hij enkel en alleen verstand heeft van deze medische wetenschap, want de evolutionaire ontwikkeling van het mensenras wijst Ben Carson ( net als alle Republikeinen ) glashard af!

Dan is er nog Rafael Edward “Ted” Cruz, zoon van een Mexicaanse christen fundamentalist en geboren in Canada. Cruz vindt dat Obama een ''gevaarlijke socialist'' is en doet wanhopige pogingen om de hele Democratische Partij neer te zetten als een ''gevaarlijk socialistisch/communistisch nest''. Over president Obama is Ted Cruz ook duidelijk, hij vindt dat Obama een ''verrader'' is en nooit gekozen had mogen worden. Net als veel Republikeinen verspreid Cruz een christen fundamentalistische visie, wat door zijn radicale vader wordt aangedreven. Tot zijn doodsvijanden behoren homoseksuelen, moslims en iedereen die zijn opvattingen verwerpt!

Hoe komt het dat zo veel Amerikanen deze racistische partij steunen? Domheid en achtergesteldheid. Wat ze zo bekritiseren aan moslims in het midden oosten, komt in feite ook voor bij enorm veel Amerikanen. Vooral onwetendheid en achtergesteldheid. Amerikanen hebben weinig kennis over internationale zaken en andere opvattingen. De media berichtgeving is ook zwaar politiek gekleurd bij velen. Neem Fox News maar als voorbeeld, waar bijna 2 miljoen Amerikanen dagelijks naar kijken. 85 miljoen kunnen Fox News ontvangen in de VS. De zender beweert neutrale berichtgeving te verspreiden, maar in werkelijkheid zijn ze het propagandakanaal van de Republikeinse Partij. Daarnaast is al vastgesteld dat door Fox News veel Amerikanen slecht op de hoogte zijn van feitelijke gebeurtenissen. Dit wordt veroorzaakt omdat de conservatieve zender alles zo neerzet zodat de Republikeinen en hun rechtse ideologie positief overkomen!

De aanhangers van de Republikeinse Partij zijn vaak blanke Amerikanen, die goed gelovig zijn en diep nationalistisch. Ze zijn daarnaast reactionair conservatief en vinden dat ze andere religies en politieke opvattingen niet hoeven te tolereren. Bijvoorbeeld het homohuwelijk wordt door een enorme meerderheid van de Republikeinen afgewezen. Ze beweren voor familie politiek op te komen, maar geven twee geliefde mannen of twee geliefde vrouwen niet het recht om hun liefde om te zetten in een huwelijk. Angst is een groot onderdeel van het Republikeinse electoraat. Angst voor de moslims, de secularisatie van de VS en de fictieve ondergang van het christendom. Want Fox News heeft de leugen verspreid dat het christelijke Amerika veranderd in een ''seculiere dictatuur''!

Weinige Amerikanen snappen ook niet dat hun ''Founding Fathers'' juist expres voor een seculiere grondwet kozen en elke staatsreligie afwezen. Als het aan het electoraat van de Republikeinse Partij ligt dat wordt de VS een christelijke theocratie, waarin zij mogen discrimineren. Wat dat is wat vele binnen die partij willen, ze willen homoseksuelen minachten en hun geen gelijke rechten geven. Christelijke winkels willen atheïsten geen diensten verlenen, dat is waar veel conservatieven over dromen. Als de overheid dan zegt dat dit niet mag, gaan ze klagen dat hun vrijheid op religie wordt onderdrukt. Vrijheid op religie zien deze hypocrieten als het grote recht om in naam van jouw godheid, anderen te onderdrukken!

Als we kijken naar politici uit het verleden dan merken we op dat zelfs Ronald Reagan moeite zou hebben met de huidige ''Grand Old Party''. Reagan was een oerconservatief, maar zelfs in zijn tijd was de Republikeinse Partij nog gematigd. Tegenwoordig brullen de Republikeinen dat ze oorlog willen met Iran en dat het hele midden oosten maar plat moet . Ook is het onderhandelen met terroristen het grootste kwaad op aarde, dat Ronald Reagan dat deed wordt vergeten. Daarnaast steunde Reagan de islamistische strijders Afghanistan, terwijl de huidige Republikeinse leiders massamoord op islamieten nastreven!

Net als Geert Wilders, wil Donald Trump de grenzen sluiten voor moslims. Christelijke vluchtelingen uit het midden oosten blijven natuurlijk welkom. Maar moslims niet, die zijn namelijk allemaal ''gevaarlijk'' en dus moeten de grenzen dicht voor mannen, vrouwen en kinderen van het islamitische geloof. Daarmee speelt Trump op de angst voor aanslagen in de hoofden van zijn electoraat. Na de aanslagen in Parijs waarbij 130 mensen werden gedood, is de angst goed voelbaar. Dus moeten moslims tegen gehouden worden bij luchthavens. Dat dit tegen de grondwet ingaat doet Donald Trump niets want zijn racistische taal slaat goed aan bij angstige Amerikanen, die zich het liefste helemaal afsluiten van de wereld!

Hoewel er dus een groot radicaal rechts electoraat is, doet de sociaal democraat Bernie Sanders het ook goed. Deze oude politicus zit al bijna 44 jaar in de politiek en noemt zich een ''democratische socialist''. Zijn opvattingen passen bij de klassieke sociaal democratie, vergelijk het maar met de opvattingen van Joop den Uyl. Toen de sociaal democratie nog links was en zich niet verkocht aan het kapitalisme, zoals de meeste sociaal democratische partijen anno 2015 doen. Sanders is populair geworden, maar zal het lastig krijgen in de Democratische Partij. Want hij is toch wel erg links voor Amerikaanse begrippen, misschien wel te links voor de neoliberale Democraten!

Revolutionair socialisten geven kritische steun aan Sanders, maar benadrukken dat hij binnen de Democratische Partij veel tegenstand zal verwachten. Daarom was het beter als Bernie Sanders zich als onafhankelijke linkse kandidaat had opgesteld. Want het is best mogelijk dat de Democratische Partij kiest voor Hilary Clinton. Zij is namelijk veel rechtser dan Sanders en veel meer een politicus van het kapitalisme!

Maar hoe rechts de Democraten ook mogen zijn, de Republikeinen verslaan alles. Overal waar ze aan de macht komen, wordt de aanval geopend op vakbonden en normale Amerikanen. In dienst van het kapitalisme snijden lokale overheden onder Republikeins bestuur in bijna alles. Armoede is hierdoor enorm toegenomen, maar daar hebben de rechtse overheden geen gehoor aan. Want wie niet werkt is lui en wie arm is moet maar harder werken, is hun logica. Ondertussen betalen de lobbyisten van grote bedrijven enorme bedragen om vooral Republikeinse politici om te kopen. Dit is hoe men politiek in de VS voert, het geld bepaald uiteindelijk alles! 

Je zou de Republikeinse Partij kunnen zien als een mix tussen de Partij voor de Vrijheid ( PVV ) van Geert Wilders en de Staatkundig Gereformeerde Partij ( SGP ). Fuseer deze twee met elkaar en je krijgt de Republikeinse Partij in de VS. Maar ook in Nederland groeit de steun voor radicaal rechtse opvattingen. Mede door de vluchtelingen die Syrië, Libië en Irak ontvluchten. Ook hier is de angst voor moslims gegroeid en vinden veel Nederlanders dat de grenzen dicht moeten. Net als in Amerika is men bang, bang voor aanslagen en de radicale islam. Revolutionair socialisten zeggen dat de aanslagen het werk zijn van reactionaire moslims, die echter door het westerse imperialisme gedreven werden om in verzet te komen. Het westen heeft jaren dictaturen gesteund en kijkt nu vreemd op wanneer moslims in opstand komen tegen hun ''vrienden''!

In de VS, zullen de Republikeinen alles doen om een radicaal rechts beleid te voeren. Daarom is het aan progressieve Amerikanen om hier tegen in te gaan. Natuurlijk zal dat lastig zijn in gebieden waar de intolerantie voor andersdenkenden heel sterk is, neem het zuiden van de VS als voorbeeld. Daar kun je beter geen kritiek hebben op God, de Partij en Fox News. Bewijst maar weer dat de mentaliteit die de Amerikanen zo bekritiseren aan moslims ook bij hun eigen christenen heerst. De dogmatische mentaliteit van niet naar andere meningen luisteren. De Republikeinse Partij aan het einde van 2015, is niet meer de conservatieve partij waar Eisenhower in geloofde. Die zou meteen overstappen naar de Democratische Partij. Icoon; Ronald Reagan zou niet eens meer kandidaat geworden zijn, met zijn opvattingen was hij een progressieve Republikein anno 2015!

Om in het verzet tegen de ''Grand Old Party'' te komen moet er een socialistisch alternatief opgebouwd worden. Zo'n alternatief kan er niet komen via de Democratische Partij. Dat is de fout van Bernie Sanders, die net als veel progressieve Amerikanen een heil zit in de neoliberale Democraten. Alsof een SP'er denkt iets te bereiken via de VVD. Want dat is de Democratische Partij in feite, een soort mix tussen VVD en D66. Hoewel de liberaal conservatieven sterker zijn dan de echte sociaal liberalen of progressieve liberalen bij de Democraten!Het rijtje met radicaal rechtse Republikeinen 
waar onder Donald Trump, Ted Cruz en Ben Carson!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme