10 jaar Schipholbrand

10 jaar is het geleden dat een brand bij het detentie- en uitzetcentrum in Schiphol-Oost uitbrak. Op dat moment zaten 300 ''illegalen'' opgesloten toen de brand ontstond. 11 mensen stierven en 15 raakten gewond. De doden waren allemaal ''illegale buitenlanders'' daarom was er weinig verdriet bij de bevolking. Nu tien jaar later zijn de meeste Nederlanders de Schipholbrand vergeten. Het opsluiten van mensen zonder papieren is een misdaad, dat bewijst de familie Mouradi. Dit gezin uit Afghanistan leeft al vier jaar opgesloten in een AZC. Werken mag de vader niet, medische zorg voor zijn gehandicapte kinderen is een bureaucratische nachtmerrie, omdat de verzekeraars weigeren te betalen voor medicijnen! 

Nederland is behoorlijk asociaal als het gaat om de behandeling van vluchtelingen. Sommigen worden binnen gelaten om na 18 jaar weer gedeporteerd te worden als blijkt dat je dienst hebt gedaan bij een organisatie die de Nederlandse staat in verband brengt met misdaden. Ex-medewerkers van bijvoorbeeld de Afghaanse veiligheidsdienst tussen 1978 en 1992, worden allemaal potentiële misdadigers genoemd door Nederland, omdat deze veiligheidsdienst zich schuldig maakte aan misdaden tegen het Afghaanse volk. Vreemd genoeg geldt dit niet voor aanhangers van de islamistische strijdkrachten die in 1992, de Republiek Afghanistan omver wierpen en een islamistische republiek oprichtte!

Ook ex-soldaten uit het volksleger van Angola, kunnen als ze hier in Nederland wonen gedeporteerd worden. Omdat ex-soldaten van de voormalige Volksrepubliek Angola, potentiële misdadigers zijn in de ogen van de overheid. Vreemd genoeg schijnen alleen legers en overheidsinstanties van stalinistische landen onder het motto van ''potentiële misdadigers'' te vallen. Nederland deporteert dus mensen die ooit dienst hebben gedaan bij legers en inlichtingendiensten, die vooral Den-Haag omschrijft als ''crimineel''. Men oordeelt niet over het individu maar over de organisatie waar hij/zij ooit gewerkt heeft. Dit past helemaal binnen de mentaliteit van de Koude Oorlog. Toen steunde Nederland namelijk de anticommunistische oppositie, met als doelstelling het kapitalisme weer aan de macht te helpen in landen zoals Afghanistan en Angola! 

Op Schiphol was in 2005 een detentie- en uitzetcentrum. Totaal niet geschikt om mensen langdurig vast te houden. Toch zaten er meer dan 300 mensen vast op 27 oktober 2005. De brand begon vijf minuten voor twaalf in de nacht van 26 op 27 oktober. Vermoed wordt dat de brand werd aangestoken door een gevangene.  Aanvankelijk was het aantal slachtoffers nog onduidelijk. In de eerste berichtgeving was melding gemaakt van slechts één dodelijk slachtoffer. Pas later de volgende dag werd bekend dat het aantal elf bedroeg!

Robert Jules Arah (34 jaar, man, Suriname)
Naiva Apensa (43 jaar, man, Suriname)
Mehmet Ava (40 jaar, man, Turkije, Koerd)
Kemal Sahin (51 jaar, man, Turkije, Koerd)
Taras Bilyk (30 jaar, man, Oekraïne) 
Oksana Nynych (29 jaar, vrouw, Oekraïne)
Gheorge Sas (21 jaar, man, Roemenië)
Dato Khidiritsj Kasolev (20 jaar, man, Georgië)
Vladislav Leniev Petrov (31 jaar, man, Bulgarije)
Lofti Al Swaee Al Swaiai (32 jaar, man, Libië)
Maribel Martinez Rodriguez (25 jaar, vrouw, Dominicaanse Republiek) 

Bron: Wikipedia!

Deze elf mensen zouden de brand niet overleven. Er kwam veel kritiek op het beleid van Minister Rita Verdonk, die echter keihard beweerde dat er geen fouten waren gemaakt. De gevangenen van het detentie- en uitzetcentrum in Schiphol-Oost, hadden daar helemaal niet moeten zitten. Juist omdat ze in afwachten zaten en helemaal niet veroordeeld waren voor een misdrijf. Het toont echter precies aan hoe Nederland omgaat met ''illegalen''. Men stopt ze in cellen, alsof het allemaal zware criminelen zijn. Wie als vluchteling hier komt wordt als crimineel behandeld en eindigt in een AZC, waar hij/zij niets mag. Ze krijgen geen hulp bij integratie, geen taallessen, geen kansen om een opleiding te beginnen. Terwijl de meesten allemaal willen werken en vaak ook hoogopgeleid zijn. Vooral de Syrische vluchtelingen zijn geen ''gelukszoekers'' maar vluchten voor oorlog. Want sinds 2011 woedt er een vreselijke burgeroorlog in Syrië!

De familie Mouradi woont al vier jaar op gezinslocatie AZC Emmen met een dochter en twee zoons, die beiden ziek zijn. De twee jongens hebben ernstige lichamelijke klachten, het kost vader Jalil Mouradi enorm veel moeite om goede zorg voor zijn zieke jongens te regelen. Want in het AZC is die zorg minimaal en als vreemdeling zonder papieren, is het zo goed als onmogelijk om specialistische hulp te krijgen. Al vier jaar doen hij en vrouw niets anders dan wachten, wachten op een huis, werk en vrijheid. Omdat ze vluchtelingen zijn mogen ze nauwelijks iets van de Nederlandse overheid. Die stopt de familie liever in een camp en laat ze al vier jaar wachten op deportatie of verblijft. Lees hun verhaal op www.socialisme.nu

Enkele jaren na de Schipholbrand kwam de Nationale Onderzoeksraad met haar rapportage. De brand had ernstige gevolgen door het tekortschieten van drie overheidsinstanties. Ook stelde de raad vast dat de bouw van het complex in strijd was met het bouwbesluit en dat er geen vergunning voor had mogen worden gegeven. Doordat de overheidsinstanties zich niet aan de regels hielden, zijn onnodig veel slachtoffers gevallen!

De Onderzoeksraad stelde onder meer:

  1. De bedrijfshulpverleningsorganisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen had beter doordacht, voorbereid en getraind moeten zijn, inclusief de samenwerking en afstemming met de brandweer.
  2. De vleugels J en K van het cellencomplex hadden door de Rijksgebouwendienst gebouwd dienen te worden volgens het Bouwbesluit.
  3. De gemeente Haarlemmermeer had haar verantwoordelijkheid als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver meer inhoud moeten geven
Bron: Wikipedia 

Het cellencomplex na de brand. Hier stierven elf mensen!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme