Woede, afkeer en rechts populisme

Al meer dan 15 jaar waait het rechtse populisme over Nederland heen. Mensen worden opgehitst om zich af te zetten tegen een fictieve ''socialistische'' elite, die geen interesses toont in het welzijn van de bevolking. Deze elite is daarnaast ''multicultureel'' en geeft voorrang aan asielzoekers, ''gelukzoekers'' aldus de rechtse populisten. Sinds de komst van veel vluchtelingen uit de Arabische wereld is een storm van afkeer, racisme en haat ontstaan. Deze afkeer richt zich tegen de politieke elite, maar treft mensen die oorlog en armoede ontvluchten. Het toppunt is misschien het dorpje Oranje in Drenthe, waar woedende inwoners zich massaal verzetten tegen de komst van 1400 vluchtelingen!  

Een groot deel van de Nederlandse bevolking is tegen de komst van vluchtelingen. Ze denken dat deze mensen beter behandeld zullen worden dan hunzelf. Dit is het resultaat van bijna 30 jaar neoliberaal beleid dat begon in de jaren 80. Sociale zekerheden werden afgebouwd, prijzen voor alles stegen. Vooral onder de Paarse kabinetten en die van Balkenende werd het neoliberalisme versterkt. Woede en afkeer ontstond onder grote lagen van de bevolking. Sommigen kwamen in de ban van ex-stalinisten zoals Jan Marijnissen, anderen vonden hun heil in radicaal rechtse opvattingen. Hans Janmaat en zijn Centrum Democraten wisten in de jaren 90 door te breken, met vooral een anti-immigratie programma. Ze poogde tegen buitenlanders en vonden dat andere culturen geen bestaansrecht hadden in Nederland!

Maar het was Pim Fortuyn die zich wist neer te zetten als het boegbeeld van het rechtse populisme aan het begin van de 21ste eeuw. Fortuyn was geen neo-nazi en ook geen fascist, maar een echte populist die met nationalistische propaganda tegen de paarse kabinetten ageerde. Hij wees op de groeiende ongelijkheid en de manier waarop de overheid omging met buitenlanders. Volgens Fortuyn was de islam een groot probleem en noemde de islamistische cultuur ook achterlijk. Anti-racisten keerde zich terecht tegen zijn haat taal, maar Fortuyn wist een groot publiek te bereiken. Toen hij vermoord werd door een blanke Nederlander, legde zijn aanhang de schuld bij politiek links met name bij de PvdA!

Dat de aanhangers van Pim Fortuyn er niets van zouden bakken werd duidelijk onder het kabinet Balkenende 1, dat slechts 87 dagen standhield. Ministers van de Lijst Pim Fortuyn kregen ruzie met elkaar, wat leidde tot de ontbinding van het kabinet. Bij de daaropvolgende verkiezingen verloor de LPF bijna 2/3 van haar electoraat. Ironisch genoeg was het de PvdA die de stemmen van teleurgestelde LPF stemmers won in januari 2003. Maar doordat de sociaal democraten weer gingen meeregeren met de VVD vanaf 2006 groeide het rechtse populisme weer. Dit keer in de vorm van een ex-VVD genaamd; Geert Wilders, die uit de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie was gezet. Wilders was tegen een mogelijke toetreding van Turkije in de Europese-Unie, terwijl de VVD daar juist positief tegenover stond!

Wilders stichtte de Partij voor de Vrijheid, een nationaal conservatieve partij zonder leden. De PVV vertegenwoordigd het rechtse populisme in Nederland en legt daarbij ook nadruk op anti-immigratie en anti-socialisme. Volgens Geert Wilders is de hele overheid een soort ''socialistische heilstaat'' waarin een kleine groep ambtenaren alleen voor zichzelf zorgt. Natuurlijk verwerpen socialisten deze leugen, maar bij zijn proletarische aanhang wint dat wel steun. Vooral bij arbeiders die totaal geen klassenbewustzijn hebben en hierdoor zeer makkelijk misleidt worden met de leugen, dat de overheid ''socialistisch'' van aard zou zijn!

Dat de PVV het socialisme met mismanagement, bureaucratische misvorming en elitair gedrag gelijk schakelt is puur politiek van aard. Ze willen daarmee hun eigen neoliberale opvattingen maskeren, want neoliberaal is de PVV zeker. Hun doel is een kleine overheid en een grote privé sector, waarbij het bedrijfsleven zo min mogelijk lasten hoeft te dragen. Onder lasten ziet Wilders met name rechtsen voor arbeiders, die de kapitalisten maar al te graag willen afschaven. De partij van dictator Wilders toont enorm veel overeenkomsten met de radicaal rechtse; Republikeinse Partij in de VS. Die zijn net als de PVV, erg rechts nationalistisch ingesteld en minachten immigranten en arbeiders-rechten!  

Naast zijn steun voor de Amerikaanse conservatieven is Wilders ook een zionist in de zin dat hij de bezetting en kolonisatie van de Palestijnse gebieden ondersteunt. Hij vindt dat Israël het recht heeft om Palestina te bezetten. Hij gebruikt het islamisme als rechtvaardiging voor zijn steun en beweert dat de Palestijnen de ''terroristen'' zijn en niet de Terreur Staat Israël. Sinds het jaar 2000, zijn al meer dan 10.000 Palestijnen vermoord door Israëlisch staatsterrorisme. Omdat veel jonge moslims woedend zijn over de illegale bezetting en onderdrukking, is het antisemitisme bij hun ook hoog. Wilders beweert dat de haat tegen joden voortvloeit uit de islam, zonder daarbij te zeggen dat de zionisten al meer dan 45 jaar een volk onderdrukken en VN regels naast zich neer leggen. Het zou net zijn alsof een politicus het zou opnemen voor de Duitsers tijdens de bezetting van Nederland!

Het probleem is dat door neoliberaal wanbeleid en groeiende armoede, veel arbeiders gaan luisteren naar de rechtse taal van Wilders. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het verraad van de PvdA en de zwakheid van de SP. Er is nog steeds een enorm vacuüm op politiek links dat de rechtse populisten proberen te vullen. Met populisme bereikt Wilders wat de PvdA niet lukt, de steun van het volk. Juist omdat het volk zich enorm ergert aan de manier waarop de neoliberalen politiek bedrijven. Ze zien hoe de rijken steeds rijker worden, terwijl voor de werkende klasse de lasten steeds stijgen. Toen Oost-Europese landen bij de EU kwamen na 2007 gebruikte Wilders de vrees voor goedkope arbeiders om racisme te zaaien bij Nederlanders. Poolse arbeiders wouden namelijk de banen inpikken en werken voor minimumloon. Doordat inderdaad veel kapitalisten hun productie werk verplaatst naar Oost Europa groeide bij veel Nederlanders het gevoel alsof buitenlandse arbeiders voorgetrokken werden. Dat deze mensen uitgebuit worden en werken voor nog geen 600 euro per maand, realiseren zich maar weinigen. Zelfs in de grote Poolse steden is het modaal inkomen niet hoger dan 1000 euro netto per maand!

Probleem is dat na de val van het stalinisme, er geen socialistische alternatief bestaat in Oost Europa. Arbeiders hebben geen klassenbewustzijn en knokken ook niet massaal voor hun rechten. TINA speelt hierbij een grote rol. Sinds 1990 wordt er dagelijks via de rechtse media verteld dat er geen alternatief is op het kapitalisme. There Is No Alternative, dat horen arbeiders constant van hun baas, via de media en hun politici. Zowel politiek rechts als de ( nu neoliberale ) sociaal democratie, beweert dat het kapitalisme als enigste systeem werkbaar is. Het gaat zover zelfs dat enkelen zeggen dat Poolse arbeiders blij moeten zijn dat West-Europese kapitalisten ''investeren'' in Polen. Dat die dat puur doen uit eigen belang, wordt weer verzwegen!

Met de komst van de vluchtelingen uit Libië, Syrië en Irak, slaat de afkeer toe. Boze bewoners van dorpen willen niet dat er vluchtelingenkampen komen. Ze vrezen overlast van vooral moslim mannen, die allemaal achtergesteld en mogelijk asociaal zouden zijn. Doordat de media constant het beeld laat zien van woedende Arabieren, is bij vele een enorme vrees ontstaan voor dit ''kwaadaardige'' volk. Daarnaast vergeten vele dat Europa verantwoordelijk is, omdat het zich al jaren bemoeit met islamistische landen. Dat begon al toen men wapens ging leveren aan Saddam Hussein in de jaren 80, om het islamistische Iran een lesje te leren. 11 jaar later vielen we Afghanistan binnen en in 2003 was Irak aan de buurt. Om nog maar te zwijgen over de vele onschuldige slachtoffers van drones en bombardementen!

Het is daarom schandalig dat vluchtelingen zo geminacht worden. Dit is goed zichtbaar in het plaatje Oranje in Drenthe. Daar wonen maar 140 mensen, maar de overheid wil er 1400 vluchtelingen opvangen. De paniek sloeg toe en enkele inwoners gingen demonstreren tegen een asielzoekerscentrum. We zien deze trend vaker, vooral in gebieden waar nauwelijks moslims wonen is de afkeer en minachting het ergst. In Oranje zullen waarschijnlijk alleen maar christenen en niet-gelovigen wonen, waardoor het makkelijker is om je afkeer van de islam uit te spreken. Nu echter 1400 ''moslims'' ( we weten namelijk niet zeker of ze allemaal islamistisch zijn ) dreigen te komen, is het dorp in paniek. Want ze weten gewoon niet hoe ze om moeten gaan met mensen die hun taal niet spreken en die een andere religie hanteren. Dat veel vluchtelingen vaak hoogopgeleid zijn en best wat Engels kunnen, doet er niet toe!

De burgemeester van Oranje voelde zich overvallen en kon niet anders dan harde eisen stellen. Zo mogen er maximaal 700 asielzoekers komen en slechts een jaar verblijven. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff reisde naar Oranje om te praten en werd meteen belaagd door woedende inwoners. Zijn auto werd beschadigd toen demonstranten hun woedde lieten merken. Revolutionair socialisten verwerpen de afkeer die veel Nederlanders hebben tegenover vluchtelingen. We snappen hun frustratie, maar wijzen erop dat deze mensen hier niet de oorzaak van zijn. De schuldigen zijn inderdaad mensen zoals staatssecretaris Klaas Dijkhoff, maar niet omdat ze asielzoekers toelaten. Hun neoliberaal beleid dat voor onzekerheid, angst en wanhoop zorgt ligt aan de basis. De inwoners van Oranje zijn geen racisten. Ze zijn bang gemaakt door de manier waarop berichtgeving wordt gedaan over het midden oosten en dan met name over moslims! 

Revolutionair socialisten zijn ook tegen kampen voor vluchtelingen. Wij vinden dat er noodwoningen gebouwd dienen te worden voor dit soort mensen. Iedereen samenvoegen in grote halen zonder privacy zorgt voor irritatie en conflicten, wat helaas al realiteit geworden is. Eigenlijk had de overheid meteen moeten beginnen met de bouw van noodwoningen, maar omdat de grond niet eigendom is van de gemeenschap is dit weer een obstakel. Bewijst weer eens waarom een kapitalistische staat niet in staat is om problemen op lossen. Daarom moeten de productiemiddelen zoals land, grond en de grootste bedrijven genationaliseerd worden. Dan zouden we in staat zijn om veel sneller te reageren!Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme