Socialisten met liberalen is verraad aan idealen

De ''Sociaaldemocratische'' Partij van Emile Roemer rukt verder op naar de sociaal democratie. In Amsterdam heeft de partij nu de positie van de PvdA overgenomen. Wie had gedacht dat een van oorsprong maoïstische partij zou meeregeren in de Nederlandse hoofdstad. Maar het is gebeurd, de SP gaat meeregeren, niet met PvdA of GroenLinks, maar met VVD en D66. Ondanks het feit dat D66 en VVD toebehoren tot het neoliberale blok, zet de SP toch in op een gemeente college met deze twee rechtse partijen. Revolutionair socialisten hebben de SP Amsterdam gewaarschuwd om niet met VVD en D66 in zee te gaan. Maar de SP is diep reformistisch en denkt door compromissen met rechts, de boel ''menselijker en socialer'' te maken. Deze tactiek wordt ook door Scandinavische socialisten toegepast, met name in Denemarken en Noorwegen. Het resultaat was dat deze reformistische socialisten massief aan steun verloren!

In Amsterdam kunnen SP leden nog stemmen tegen het college akkoord. Maar doordat de meeste SP leden nauwelijks echte socialisten genoemd kunnen worden, lijkt het erop dat de SP gaat meeregeren. De revolutionair socialisten van de Internationale Socialisten vrezen voor een massieve demoralisatie van linkse stemmers, als de SP kiest voor toetreding tot een college bestaande uit rechtse partijen. Ze zeggen: ''Als de SP echt verantwoordelijkheid wil nemen voor de bevolking van Amsterdam, dan moet ze niet in zee gaan met neoliberale partijen, maar met huurders, studenten, zorgwerkers, vakbondsleden, en met andere linkse mensen en organisaties actie voeren tegen alle verslechteringen en voor sociale oplossingen van de crisis. Op basis van deze beweging kan de SP stevig oppositie voeren in de raad. Leden van SP Amsterdam: Stem tegen dit akkoord, voer de oppositie in de raad en geef leiding aan de beweging op straat!'' Bron: www.socialisme.nu

Als de SP meegaat doen, dan zal de partij ook moeten instemmen met meer neoliberaal beleid dat D66 en VVD loslaten op de hoofdstad. De SP dreigt niet alleen akkoord te gaan met verslechteringen nu, maar zal onderweg ook nog voor voldongen feiten worden gesteld door haar coalitiepartners. Door samen met deze partijen te besturen, neemt de SP verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het neoliberale beleid van Rutte II. Op het moment dat er bezuinigd wordt op zorg en wonen, dan komt de partij tegenover haar eigen leden te staan die juist strijden voor het behoud van publieke voorzieningen. Juist omdat de partij deel wordt van de Amsterdamse politieke elite!

Linkse politiek kan niet gevoerd worden met twee neoliberale partijen. Daarnaast kan de SP in Amsterdam bitter weinig doen tegen de aankomende bezuinigingen op de AWBZ. Door in het college van B&W te zitten, gaat de partij meebepalen over wie wel en niet zorg krijgt. We kunnen met zekerheid zeggen dat de SP verantwoordelijk gaat worden voor precies dat beleid, dat door veel Nederlanders wordt verworpen. De SP leiding in Amsterdam zal zich dan verschuilen achter het motto ''je moet nou eenmaal compromissen maken''. Dat is precies wat PvdA en GroenLinks altijd zeggen wanneer ze rechtse opvattingen steunen. Hoe hard moeten de neoliberale partijen niet lachen, zeker omdat een rechtse partij nooit voor linkse politiek kiest, echter er genoeg linkse partijen zijn die met rechts meegaan! 

Revolutionair socialisten verwerpen samenwerking met kapitalistische partijen. Puur omdat het niet alleen kiezersbedrog is maar ook klassenverraad. Maar aangezien de SP het socialisme al sinds 1990 overboord geworpen heeft, is het min of meer logisch dat de partij degenereerde in een sociaal democratische partij. Als blijkt dat de SP niet terug wil naar haar socialistische wortels, dan moet een nieuwe arbeiderspartij opgebouwd worden. Kapitalistisch links wordt dan vertegenwoordigd door drie partijen: De meest rechtse PvdA, liberaal GroenLinks en de PvdA kloon: Sociaaldemocratische Partij!MET D66 EN VVD!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme