Weer een PvdA dief, ze blijven maar komen

Alweer een PvdA'er verdacht van fraude. De Nederlandse sociaal democratie is echt niet meer geloofwaardig. Deze keer is het de oud-fractievoorzitter van de PvdA in Delfzijl, die zou 3.800 euro uit de partijkas gestolen hebben. Dat doet ons denken aan Bert van der Roest, die stal bijna 40.000 euro van de daklozen krant. Ook deze PvdA'er beweerde ''sterk en sociaal'' te zijn. Nu is de oud voorzitter van de partij in Delfzijl verdacht van fraude met partijgeld. In een echte arbeiderspartij zou zo iemand meteen geroyeerd zijn voor het leven. Wie steelt van een partij van het proletariaat zal voor altijd buitengesloten worden. Dat is hoe revolutionair socialisten naar zelfverrijkers kijken!  

Bert van der Roest kreeg groen licht van de Partij van de Asocialen om bijna 7.000 euro wachtgeld te ontvangen. De dief die 40.000 euro stal van de daklozen krant zat in het gemeentebestuur van de stad Utrecht. Nadat bekend werd dat de dief aansprak wou maken op de wachtgeldregeling probeerde D66 en VVD dat te voorkomen. Echter de PvdA fractie vond dat Bertje dief recht had op zijn 7.000 eurootjes. Wat D66 en VVD probeerde is goed, maar binnen diezelfde VVD zitten ook dieven en boeven. Ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers ( VVD ) heeft sinds zijn aftreden in 2009 ruim 330.000 euro aan wachtgeld ontvangen. Hooijmaijers is veroordeeld voor corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Gaat de VVD nu van hem eisen dat hij die 330.000 euro terug gaat betalen aan de gemeenschap? Ik dacht het niet!

Ricardo Offermanns, ex-burgemeester van Rotterdam werd in januari veroordeeld tot 120 uur dienstverlening, nadat hij schuldig was bevonden aan passieve ambtelijke omkoping. De Volkspartij voor ''Vrijheid en ''Democratie'' zegt te walgen van criminelen, toch zijn er binnen deze neoliberale partij, genoeg types te vinden die denken dat ze boven het werkende volk staan. Deze VVD'ers zijn vooral uit op geld en macht. Dat de VVD een partij is van de rijken en het kapitalisme weet iedereen. Hun propaganda is gericht op de mensen met veel geld en economisch bezit. 

Types zoals Bert van der Roest en Ton Hooijmaijers laten zien dat de burgerlijke politiek zich verheven ziet boven het proletariaat. Logisch ook, want in een grote gemeente zoals Utrecht verdient een raadslid als snel 1.300 euro bruto per maand. Daarvoor hoeft hij/zij niet eens aanwezig te zijn bij vergaderingen. Doet hij/zij dat wel dan krijgen ze nog eens 200 euro extra voor elke vergadering. Leden van de eerste en tweede kamer hebben het al helemaal goed. Hun bruto loon is bijna 9.000 euro per maand, plus veel onkosten vergoedingen. Daarom heeft de SP als enigste partij een afdrachtsregeling. Deze regeling bepaald dat gekozenen een salaris horen te ontvangen dat niet al te hoog is. Zo verdienen SP leden van de tweede kamer ongeveer 2.300 euro netto per maand. Terwijl de andere politici zeker 4.000 euro netto overhouden!

In een socialistische raden-democratie verdienen gekozenen een modaal netto inkomen. Als het modaal salaris ongeveer 1.800 euro netto in de maand is, dan zullen politici op dit loon moeten leven. Hierdoor zullen ze zelf ondervinden wat de resultaten zijn van hun besluiten op het werkende volk. Aangezien de meeste politici met 4.000 euro goed zitten, voelen maar weinig de stijgende lasten. Onze politici in de tweede kamer kunnen best 100 euro extra uitgeven voor boodschappen en andere basis behoefden. Maar iemand met een modaal inkomen kijkt naar 100 euro lastenverhoging, heel anders dan iemand met 4.000 euro netto per maand!

Ondertussen zien de Jonge ''Socialisten'' ( sociaal democraten ) van de PvdA, zich als ''Het Rode Gevaar''. Hier kunnen revolutionair socialisten enorm om lachen. Denken die jeugdige sociaal democraten nu echt dat de sociaal democratie een gevaar vormt voor het internationale kapitaal? De Jonge ''Socialisten'' van de PvdA zullen best wat linkser denken dat Diederik Samsom, maar de Partij van de Asocialen is alles behalve links en sociaal. Als er echt spraken was van een Rood Gevaar, dan hadden de beurzen op rood gestaan en brulde de werkgevers dat armoede en ellende op ons te wachten stond zodra we voor socialisme zouden kiezen. Zodra revolutionair socialisten gevaarlijk worden, zal de leugenmachine van het kapitalisme overuren draaien!Een rode kat van de Jonge ''Socialisten'' is het ''Rode'' Gevaar?
Gevaarlijk is de PvdA zeker, gevaarlijk voor arbeiders en werkelozen 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme