Er is een socialistisch alternatief in de muil van de leeuw

De Verenigde Staten van Amerika, een land waar socialisten sinds 1917 geminacht en gehaat worden. Amerikanen groeien op met anti-socialisme in hun achterhoofd. De rechtse zender Fox News en duizenden liberalen en conservatieven brullen elke dag dat het socialisme niet werkt. Meestal wijst men dan naar Cuba, een land dat door de propaganda van de VS, socialistisch genoemd wordt. In werkelijkheid is Cuba een product uit de vorig eeuw. Een stalinistische volksrepubliek waarin de bureaucraten van de Cubaanse Communistische Partij het alleenrecht hebben om het land te besturen. Maar de kapitalistische media wil juist dat mensen de propaganda van de Cubaanse stalinisten geloven. Zodat men in Amerika gelooft dat socialisme een totalitaire ideologie is!  

Maar de economische crisis heeft veel mensen aan het denken gezet. Toen in 2008 een crisis ontstond begonnen mensen zich af te vragen of het kapitalistische systeem wel werkte. Barack Obama werd gekozen als president van de Verenigde Staten door te pleiten voor ''veranderingen''. De Amerikanen waren na acht jaar conservatieve heerschappij, toe aan veranderingen. Ook was Obama de eerste gekleurde president van de Verenigde Staten van Amerika. Veel Amerikanen hoopte dus op grondige veranderingen, maar die kwamen nooit!


De neoliberale Democratische Partij van Obama, deed niets om de macht van het kapitalisme te breken. Men ging juist met de conservatieve Republikeinse Partij samenwerken. Compromissen zoeken deed Obama, terwijl hij zowel in de Senaat als in het Amerikaanse Congres de meerderheid had. Al snel merkte de Amerikanen dat er geen veranderingen kwamen. Hierdoor verloren de Democraten de verkiezingen voor het Congres en zat Obama zonder een meerderheid. Nu moest Obama wel compromissen zoeken met de conservatieven, die alles deden om hun zin door te drukken!


Ondertussen zaten de antisocialisten niet stil. Obama had met zijn progressieve propaganda veel woede veroorzaakt onder de blanke heersende klasse. Sinds de jaren 70 had een presidentskandidaat niet zulke progressieve taal gebruikt tijdens zijn campagne. Vooral de blanke Republikeinen moesten niets weten van Obama en ze besloten om hun achterban in te zetten. Zo werd de Tea Party opgericht, deze beweging van conservatieven Amerikanen werd totaal gehersenspoeld met de leugen van Obama een socialist was, of erger een geheime communist!


Ondanks de ondergang van het stalinisme ( communisme in de ogen van de kapitalistische media ) zat de angst voor het ''Rode Gevaar'' nog diep in de conservatieve Amerikanen. De conservatieven waren opgevoed met keihard anticommunisme en Amerikaans patriottisme  Voor hun was de wereld verdeeld in twee kampen; De ''democratische'' USA en de ''communistische'' Sovjet-Unie. Alles dat naar linke ruikt is in hun ogen communistisch van aard. In de jaren 70 moesten veel conservatieven zich terug trekken, toen waren linkse idealen heel populair. Maar met de overwinning van Ronald Reagan keerde de afkeer van links weer terug. De rechtse president voerde neoliberale politiek en met steun van de media werd politiek links neergezet als niet-Amerikaans!


Tea Party conservatieven kregen steun van belangrijke rechtse Amerikanen. Ook de rechtse zender Fox News deed positieve berichtgeving over de demonstraties die Tea Party mensen begonnen tegen Obama. Het werd duidelijk dat deze mensen meestal totaal geen besef hadden van de werkelijkheid. Zo dachten vele dat Obama echt een socialist was, alleen maar omdat hun dat verteld werd door Fox News en Tea Party leiders!


Binnen deze Tea Party waren ook de Brithers. Deze groep conservatieven verzamelde zich rond een Amerikaanse Moldavische tandarts die beweerde dat Obama een Keniaan was en geen Amerikaan. Ze kreeg veel media aandacht en veel conservatieven steunde haar. De Brithers eiste dat Obama zijn geboorteakte openbaar maakte. Want Orly Taitz ( de Amerikaanse Moldavische tandarts ) beweerde glashard dat hij een Keniaan was en dat hij illegaal in de VS terecht was gekomen. Toen het Witte Huis de geboorteakte van Obama liet zien, geloofde Orly Taitz het niet. Ze begon meerdere rechtszaken tegen Obama die ze allemaal verloor!


Maar Fox News kon met Orly Taitz en andere Tea Pary leiders veel anti-Obama propaganda maken. Zo sloten zich radicale christenen aan bij de Tea Party beweging. Michele Bachmann is lid van het Congres voor de Republikeinse Partij. Een felle tegenstander van homoseksualiteit en progressieve idealen. Michele Bachmann vecht al sinds 2007 tegen wat ze noemt ''de linkse elite''. Net als de meeste Republikeinen steunt ze kritiekloos de Staat Israël. Verder is Michele Bachmann een radicale christen en vindt dat de Bijbel de grondlegger moet zijn voor de wetgeving van de VS!


Vaak genoeg zie je anti-Obama propaganda in de vorm van enorme reclame boorden langs de wegen. Op sommige boorden wordt Obama naast Hitler en Stalin gezet. Ook worden socialistische symbolen naast Obama geplaatst om hem als revolutionair socialist af te beelden. Allemaal om de Amerikanen te doen geloven dat hun president een ''gevaarlijke'' socialist is!


In werkelijkheid is Obama een neoliberaal. Op het politieke spectrum staat Obama niet ver van de Republikeinen, hij is een conservatieve neoliberaal. Maar dat is wat de Democraten en ook de Republikeinen niet willen vertellen. De Democraten spelen hierbij een smerig spel, door hun president neer te zetten als een progressieve liberaal. Maar zelfs de Democraten 66 van Alexander Pechtold komen progressiever over als we hun met Obama vergelijken!


Kshama Sawant is geen conservatief of een Tea Party aanhangster. Nee, Sawant is een Amerikaan van Indische afkomst. Een econoom, een activist en een revolutionair socialist. Ze is lid van Socialistisch Alternatief en haar is iets gelukt wat weinig socialisten gelukt is. In het muil van de leeuw, in het hart van de anticommunistische wereld won Kshama Sawant, 35% van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de stad Seattle. Ze zal het nu openen tegen de liberaal Richard Conlin. Deze liberaal zit nu al 1997 in de gemeenteraad van Seattle en is nooit verslagen. Maar Kshama Sawant doet iets wat weinig progressieve Amerikanen durven te doen. Ze valt Conlin aan op zijn pro-kapitalistische politiek. Zijn politiek van neoliberale aanvallen op de levensstandaard van arbeiders, zijn diensten die hij bewees voor de grote kapitalisten. Hierdoor won ze als revolutionair socialist het vertrouwen van veel Amerikanen. De kapitalistische media was geshockt!


Al eerder bewees Kshama Sawant dat ze een strijdvaardige politici was. In 2012 deed ze mee voor de verkiezingen van het Parlement van de Staat Washington in het 43ste district. Toen won ze 29% van de stemmen. Hoewel ze niet verkozen werd, bewees ze dat een socialist in staat was om stemmen te winnen. Ondanks het geringe budget en het feit dat ze nauwelijks media aandacht kreeg, won ze toch 29%. Ook nu bij de verkiezingen voor de stad Seattle strijd Kshama Sawant. In de eerste ronde heeft ze 35% van de stemmen gewonnen, haar budget was nog geen 20.000 dollar. Vergelijk dit met het geld bedrag dat de liberaal Richard Conlin tot zijn beschikking heeft, hij kreeg minimaal 100.000 dollar!


Anders dan Kshama Sawant, vertrouwt Richard Conlin op steun van het bedrijfsleven en rijke inwoners van Seattle. Sawant zal geen dollar cent krijgen van het kapitalisme, zeker omdat haar socialistische opvattingen in direct conflict staat met die van het grote geld. Zo wil Kshama Sawant een minimum uur loon van: 15 dollar. Nu is het minimum uur loon: 9,13 dollar in de stad Seattle! 


Dat deze onbekende socialist in staat was om met een budget van 20.000 dollar meteen 35% van de stemmen te winnen, sloeg in als een bom bij de kapitalistische media. Opeens gingen de kranten schrijven over die Sawant en wat haar politieke overtuigingen waren. Natuurlijk is het best mogelijk dat de liberaal Richard Conlin de strijd kan winnen. Hij heeft meer geld, de steun van het bedrijfsleven en zit al sinds 1997 in de gemeenteraad. Conlin zal hoogstwaarschijnlijk ook gaan beweren dat de socialistische opvattingen van Sawant niet werken. Dat roepen de liberalen ook in Nederland. Ondertussen werken diezelfde de liberalen al jaren samen met de rijken en de groot kapitalisten, tegen de vakbonden en de arbeidersklasse. Het is de politiek van liberalen die niet werkt voor arbeiders. Natuurlijk werkt die voor de mensen die economisch bezit hebben, maar voor de klasse zonder dat bezit wordt het andere koek. De mensen die de productie middelen bezitten komen goed uit deze crisis!


Nergens is dat duidelijker dan in de stad Detroit. In 2013 moest deze stad als eerste Amerikaanse stad zich failliet laten verklaren. Al jaren ging het slecht met de economie van de stad. Het kapitalisme gebruikte Detroit ooit als productiestad voor auto's. Maar na de jaren 70 ging het mis. De productie van auto's werd verplaatst, de arbeiders van Detroit zaten zonder werk. Hierdoor nam de armoede toe, zeker in de jaren 80 en 90. Het ergste was in de jaren 2000-2010, toen 25% van de bevolking de stad verliet. In 2013 wonen 700.000 mensen in een stad, die ooit 1,8 miljoen inwoners telde. De rijken hebben zich al terug getrokken naar welvarende steden. Nu wordt Detroit bewoond door arbeiders met een laag inkomen. Het modaal inkomen in de stad is nu minder dan 20.000 dollar per jaar!


Het kapitalisme liet Detroit als een baksteen vallen. Armoede en criminaliteit zijn groot omdat de politie door bezuinigingen niet in staat is om de criminelen tegen te houden. Politie auto's worden niet meer gekocht, agenten worden ontslagen en de rest moet meer werk doen met minder personeel. Criminelen krijgen min of meer vrij spel. Dit versterkt de motivatie van inwoners om de stad te verlaten. 700.000 Amerikanen wonen nog in Detroit, de meesten hebben geen keus. Hun inkomen is te laag om te verhuizen. De ondergang van deze stad is het bewijs van de mislukking van het kapitalistische systeem!


Maar wij revolutionair socialisten zien ook positieve veranderingen. Het feit dat Kshama Sawant uit het niets de steun van zo veel Amerikanen kreeg, bewijst dat de antisocialistische propaganda aan werking verliest. Jongeren geloven de leugens van de heersende klasse niet meer en zoeken naar alternatieven. Kshama Sawant en Socialistisch Alternatief bieden die alternatieven. 35% zag het alternatief, we hopen dat het Kshama Sawant lukt om Richard Conlin te verslaan. Dat zou een grote overwinning zijn op de liberalen en conservatieven in de Verenigde Staten van Amerika!
Aanhangers van Kshama Sawant

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme