Het neoliberale verleden van de PvdA

De Partij van de Arbeid won bij de verkiezingen op 12 september 2012, 39 zetels. Toch versloeg de partij van Diederik Samsom de neoliberale VVD niet. Die won 41 zetels en is daarmee de grote winnaar van de verkiezingen. Iedereen die op de PvdA stemde zal zich afvragen hoe sociaal Nederland wordt met een VVD-PvdA regering? 

Laten we eens gaan kijken naar het neoliberale verleden van de Partij van de Arbeid. Veel linkse stemmers stemde tactisch en hoopte de VVD te verslaan. Nu dat niet is gelukt moeten ze de consequenties van hun stem onder ogen zien! Wat voor een partij is de PvdA en wat hebben ze de laatste 23 jaar gedaan om Nederland ''sterk en sociaal'' te maken? 


1989: Privatisering van de PTT

1990: Verlaging hoogste belastingschijf van 72% naar 60%
1991: Ontmanteling Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
1993: Gedeeltelijke privatisering sociale zekerheid
1994: Volledige privatisering arbodiensten
1994: Begin liberalisering huurmarkt
1994: Opsplitsing NS
1996: Privatisering Ziektewet
1996: Invoering prestatiebeurs
1996: Privatisering Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
1997: Einde zelfbestuur voor universiteiten (MUB)
1998: Invoering Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet)
1998: Liberalisering energiemarkt grootverbruikers
2001: Verlaging hoogste belastingschijf van 60% naar 52%
2003: Invoering Wet werk en bijstand
2007: Verlaging vennootschapsbelasting van 29,6% naar 25,5%
2009: Invoering collegegelddifferentiatie voor de tweede studie
2009: Beperking AOW-toeslag voor partners
2011: Pensioenakkoord: AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar


Dit heeft de PvdA de laatste 23 jaar gesteund. Neoliberale politiek, dus wie denkt dat de partij de komende vier jaar opeens sociaal zal worden komt van een koude kermis thuis. Het zullen moeilijke jaren worden voor de werkende klasse. De neoliberale VVD wil 30 miljard halen bij normale werknemers. De rijken en de grote bedrijven hoeven niet bij te dragen van Mark Rutte. 

Hij kan inderdaad heel tevreden zijn. Mark Rutte mag een nieuwe regering vormen en het lijkt dat hij dat moet doen met de PvdA. Geen probleem want de sociaal democraten hebben al in 1994 gekozen om het neoliberalisme te steunen. Veel mensen zeggen dat je MOET compromissen maken. Deze mensen kunnen het ook moeilijk geloven waarom revolutionair socialisten, tegen een regeringsdeelname van de SP zijn. Natuurlijk zijn revolutionair socialisten niet tegen samenwerking. Maar we zijn wel tegen regeringsdeelname op een kapitalistische basis. Te veel socialisten, communisten en sociaal democraten heulen met rechtse partijen in kapitalistische regeringen. Deze partijen verkochten hun ziel aan het kapitaal en dat is het grootste verraad wat een linkse partij kan doen!  

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme