Groep Marxisten Leninisten/Rode Morgen!

GML/Rode Morgen, een naam die weinig mensen wat zal zeggen. Tegenwoordig bestaat de GML/Rode Morgen nog steeds en geeft zelfs nog een blad uit met de naam; Rode Morgen. De GML/Rode Morgen is een maoistische partij in opbouw al meer dan 30 jaar. Het bijzondere aan deze groep is dat ze de laatste maoisten in Nederland zijn. Van alle maoistische sektes die eind jaren 60 ontstonden, waren alleen de Socialistische Partij en de Groep Marxisten Leninisten/Rode Morgen instaat om te overleven. Grappig is ook dat de Rode Morgen en de SP familie van elkaar zijn! 

Oorsprong heeft de GML/Rode Morgen in de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland. De KEN was een radicaal maoistische partij die zich fel tegen de gematigd stalinistische CPN keerde en de sociaal democratische PvdA. De KEN was een aanhanger van het maoisme en verheerlijkte de Chinese dictator; Mao Zedong.


Van oorsprong is de KEN opgericht door drie invloedrijke krachten. Een pijpfitter genaamd; Daan Monje, een zakenman genaamd Nico Schrevel en de Nederlandse Staatsveiligheidsdienst BVD ( in het geheim ). De BVD hielp mee met de oprichting omdat ze graag een concurrent wouden op de CPN. De anticommunistische Nederlandse overheid hoopte het communistische kamp te verzwakken door de stalinisten en maoisten tegen elkaar op te zetten.


In 1971 splitste zich Daan Monje en zijn medestanders af van de KEN en stichtte de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland/Marxistisch Leninistisch - KEN/ML. Een jaar later werd de naam van KEN/ML veranderd in SP - Socialistische Partij.

Zes jaar na de splitsing tussen Monje en Schrevel viel het oude KEN uit elkaar. De dood van Mao Zedong en de sektarische conflicten maakte een einde aan de KEN. Enkele maoisten besloten om de traditie van Mao in leven te laten en stichtte de Groep Marxisten Leninisten. Hun blad kreeg de naam Rode Morgen, waardoor de groep zich Groep Marxisten Leninisten/Rode Morgen noemt!

Wat de GML/Rode Morgen bekendheid opleverde, was hun kritiekloze steun aan het misdadige regime van Pol Pot in Cambodja gaven. Toen de Rode Khmer in 1975 aan de macht kwamen werden ze door de maoistische wereld gesteund. In eigen land was Pol Pot heel racistisch tegenover het Vietnamese volk, hij liet zijn Rode Khmer dan ook wrede aanvallen uitvoeren op Vietnamese dorpen. Duizenden dorpelingen werden afgeslacht door de Rode Khmer!


In eigen land wou Pol Pot een agrarische boerenstaat stichten. Daarvoor moest iedereen boer worden. Stedelingen werden met brut geweld naar het platteland gejaagd om te gaan werken in gigantische collectieve boerderijen. Mensen werden nummers in de bloedige moordmachine van Pol Pot. Meer dan twee miljoen Cambodjaanse mannen, vrouwen en kinderen werden vermoord door de Rode Khmer. 
De Groep Marxisten Leninisten/Rode Morgen was echter heel dogmatisch en weigerde te luisteren naar de (niet maoistische) berichten uit Cambodja. Kapitalistische en stalinistische berichtgeving werd niet geloofd. De vijand waren alle imperialisten, inclusief de sociaal imperialisten (de stalinisten). De GML/Rode Morgen zamelde geld in voor kameraad Pol Pot en zijn terreur regime!

Een bekend lid van de GML/Rode Morgen is de huidige salonsocialist; Paul Rossemuller. Op 21 jarige leeftijd werd hij lid van de GML/Rode Morgen, Rossemuller was van 1977 tot 1982 lid. Vele jaren later zou de kapitalistische media hem hierop aanvallen. De rechtse pers vroeg hem of hij er spijt van had dat hij een maoistische beweging steunde. Spijt was echter niet wat in hem opkwam zei Paul Rossemuller. Wij revolutionair socialisten keuren hem niet af op zijn studententijd, maar wel op zijn verraad aan socialitische principes in het algemeen. Meneertje Rossemuller verdient namelijk nu (als aanhanger van het kapitalisme) ver boven het inkomen van normale arbeiders. Zo kreeg hij in 2006 een salaris van 146.000 euro bruto. Past eigenlijk wel perfect bij het hypocriete karakter van een salonsocialist!


Ondanks de verrechtsing van de Volksrepubliek China na 1983, blijft de GML/Rode Morgen trouw aan het maoisme. Echter Mao's gezicht wordt niet meer getoond. De GML/Rode Morgen is heel tactisch en spreekt van ''het echte socialisme'' en laat de naam Mao buiten boord. Op hun website lijkt de groep zelfs anti-stalinistisch met hun gepraat over het ''echte socialisme'' en hun schijn afkeer van de Sovjet-Unie. Hun afkeer van het Russische stalinisme is alleen na 1956 ontstaan, toen de Sovjet leiders afstand namen van de klassieke stalinistische leer!


De Socialistische Partij anno 2012 en de GML/Rode Morgen lijken mijlen van elkaar verwijderd. Toch zijn ze familie. Ze zijn beidde ontstaan uit de KEN en beidde delen dus een basis die uit gaat van een eerlijke wereld. Hoewel het socialisme bij de SP nauwelijks aan het woord komt en bij de GML/Rode Morgen eerder een dogma is dan een ideaal, blijven ze familie. Jan Marijnissen kan het weten. Hij begon als KEN/ML leider in 1971 en werd in 1986 SP partijleider. Marijnissen en de GML/Rode Morgen deelde het dogmatische maoisme. Alleen heeft Jan Marijnissen al begin jaren 80 afstand genomen van Mao Zedong. Toen hij partijleider werd was de SP geen maoistische partij meer. Anno 2012 is de SP niet eens meer socialistisch te noemen, daarom noemen we de partij ook ''Sociaaldemocratische'' Partij!De GML/Rode Morgen zet zich neer als de echte socialisten
Maar hun ''echte socialisme'' is het klassieke stalinisme!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme