Linkse socialist uit Zuid Afrika gezet

De kapitalistische regering van Zuid Afrika onder leiding van het verraderlijke Afrikaans Nationaal Congres, heeft Liv Shange uit het land gezet. Shange woont al 12 jaar in Zuid Afrika en was getrouwd met een Zuid Afrikaan. Maar haar revolutionair socialistische opvattingen waren niet geliefd bij de corrupte ANC regering. Zeker omdat ze een actief lid is van de Workers and Socialist Party, die openlijk zich tegen het rechtse beleid van de overheid keert. Shange moet nu terugkeren naar haar geboorteland Zweden, maar zal alles in het werk stellen om terug te keren naar Zuid Afrika!

Rechtse nationalisten in Zuid Afrika zijn blij met haar deportatie. Met racistisch taalgebruik wordt ze omschreven als een ''anarchist'' en ''probleemzoeker''. Liv Shange wordt veroordeeld omdat ze als blanke vrouw de zwarte arbeiders van Zuid Afrika, oproept te strijden voor eerlijke lonen. Sommige ANC leden vinden dat ze als blanke niet het recht heeft om zich met het zwarte Zuid Afrika te bemoeien. Alleen rechtse nationalisten kunnen zo denken. Rechts in de zin dat ze haar beoordelen op huiskleur, wat racistisch is. Het ANC is al vaker beschuldigd van racisme, maar de werkelijke oorzaak voor Shange's deportatie is haar strijd tegen het kapitalisme!

Zuid Afrika lijdt al 21 jaar onder het neoliberale beleid van het Afrikaans Nationaal Congres. Nelson Mandela beloofde een progressief beleid te voeren in 1994, in plaats daarvan voerde hij het neoliberalisme in. Dit verraad is niet vast gelegd in de geschiedenisboeken, zeker omdat Mandela door de gehele wereld gezien werd als icoon. Maar voor de arbeiders was hij een verraad, ook al hebben zeer weinig dat begrepen. Jaren lang stemde het Zuid Afrikaanse proletariaat op het ANC uit dankbaarheid voor hun strijd tegen het Apartheid stelsel van de blanken. Maar datzelfde ANC liet haar socialistische idealen in de steek en Mandela zou de Wim Kok van Zuid Afrika worden!

De Workers and Socialist Party ( Arbeiders en Socialistische Partij - WASP  ) waar Liv Shange lid van is, werd opgericht na de massamoord op mijnwerkers in 2012. Toen werden 41 arbeiders gedood door de politie tijdens een staking. Het corrupte ANC had de opdracht gegeven om te schieten, maar weet zich achter de staatsbureaucratie te verschuilen. De WASP werd opgericht na deze moord met als doel de oprichting van een socialistisch Zuid Afrika. Helaas wist de kapitalistische media alle aandacht af te leiden van de WASP en stemde de meeste linkse tegenstanders van het ANC op de links populistische Economic Freedom Fighters - EFF. Deze Economische Vrijheidsstrijders worden geleid door een ex-leider van de ANC jongerenorganisatie. Hun organisatie is militaristisch opgebouwd, hun leider wordt ''commandant'' genoemd. Doordat de media alle aandacht aan het EFF gaf, won deze groep ook 1 miljoen stemmen!

Helaas won de WASP slechts 8.000 stemmen bij de laatste verkiezingen. Hierdoor zet de kapitalistische media Liv Shange neer als een ''mislukte'' politici en haar partij als ''onbenullig''. Revolutionair socialisten zijn echter van mening dat de EFF niet in staat zijn om een democratisch socialistisch Zuid Afrika op te bouwen. Hun voorbeelden zijn Robert Mugabe and diens ZANU-PF partij, die op dictatoriale wijze Zimbabwe besturen. Ook worden veel stalinistische opvattingen gesteund door de Economische Vrijheidsstrijders!

Liv Shange is al eerder door de Zuid Afrikaanse overheid tegengewerkt. Vijf jaar geleden probeerde men ook al om haar dwars te zitten. Toen werd haar Zweeds paspoort afgepakt en haar verblijfsvergunning ingetrokken. Dit bewijst dat de corrupte en ondemocratische overheid, niet gediend is van echte socialisten zoals Shange die openlijk de ware aard van het ANC bloot leggen. Ook de Zuid Afrikaanse Communistische Partij zal blij zijn dat Shange gedeporteerd wordt. Het waren de stalinisten geweest die in 1994 zeiden dat Mandela een kapitalistische koers moest gaan varen. De communistische partijen van China en Vietnam steunde de Zuid Afrikaanse stalinisten hierin! 

Ondertussen verliest het ANC de steun van grote vakbonden. De Nationale Unie van Mentaal Arbeiders - NUMSA werd uit de heersende Trojka van het land gezet, vanwege diens strijdbare oppositie tegen het neoliberale wanbeleid van het ANC. De Trojka bestaat uit het ANC, de communistische partij en de vakbond federatie COSATU. NUMSA wil nu een strijdbaar alternatief opbouwen tegen het ANC. Met haar 338.000 leden is NUMSA de grootste vakbond en haar royement heeft COSATU veel schade toegediend. Van de 22 vakbonden die ooit deel waren van de vakbond federatie, hebben zeven hun lidmaatschap opgezegd in solidariteit met NUMSA!   

Het wordt tijd om de ware aard van het ANC te ontmaskeren. De partij van Nelson Mandela is geen linkse partij meer, maar een corrupt neoliberaal boevennest. Hun wanbeleid heeft tot meer armoede en criminaliteit gezorgd onder de zwarte arbeidersklasse. Dit allemaal omdat Mandela en zijn opvolgers weigerde om het socialisme te realiseren waar ze ooit voor strijden. Wie als zwarte ( of blanke ) arbeider nog het ANC steunt moet wel heel naïef zijn. Het probleem is dat vele uit loyaliteit op het ANC stemmen en dat is nu precies wat fout is. Het ANC verdient de loyale stem van de arbeidersklasse niet meer! Liv Shange hier bij de Arbeiders en Socialistische Partij

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme