70 jaar bevrijding

Op 5 mei capituleerde de Duitse bevelhebber, Johannes Blaskowitz voor de westerse geallieerde strijdkrachten in Nederland. Daarmee was een einde gekomen aan vijf jaar nazistische heerschappij. Van 29 mei 1940 t/m 7 mei 1945 stond Nederland onder het gezag van Reichsminister Arthur Seyss-Inquart. Die had Hitler al in 1938 een dienst gedaan toen hij zijn geboorteland Oostenrijk liet inlijven bij Nazi Duitsland. Seyss-Inquart werd dictator van Nederland en gebruikte de Nationaal Socialistische Beweging van Anton Mussert, als pionnen om de schijn hoog te houden dat Nederlandse nazi's iets te zeggen hadden. Duizenden joden en politieke tegenstanders van het nazisme werden opgepakt en zonder genade afgemaakt. Onder de doden ook de gehele leiding van het Marx-Lenin-Luxemburg-Front!

De nazi bezetting heeft diepe sporen achter gelaten. Nog nooit werd een religieuze groep zo vervolgt en mishandeld als de joden. Natuurlijk hebben de aanhangers van deze religie al langer te maken gehad met intolerantie en buitensluitingen. Het antisemitisme ( haat tegen joden ) bestond al bijna 500 jaar in Nederland, wat begon onder het christendom. De Duitser; Martin Luther was een felle antisemiet en poogde voor de scheiding tussen de ( goede ) christenen en de ( slechte ) joden. Het protestantisme zou tot 1945 een grote antisemitische stroming kennen waar de nazi's, dankbaar misbruik van zouden maken!

Communisten werden ook gehaat door de nazi's. Dit heeft ermee te maken dat het oorspronkelijke communisme, zich fel uitspreekt tegen het etnische nationalisme. Daarnaast waren veel communistische revolutionairen van joodse ouders. Hitler en zijn bende zagen in het marxisme, hun grootste vijand. Daarom werd de Communistische Partij van Duitsland ( KPD ) al in maart 1933 verboden en haar leden werden de eerste bewoners van het concentratiekamp Dachau. Naast stalinistische communisten werden ook revolutionair socialisten vervolgt, net als sociaal democraten en uiteindelijk ook burgerlijke liberalen en conservatieven!

Nederland had ook een eigen nazi beweging genaamd de Nationaal Socialistische Beweging ( NSB ). Hoewel deze nazi's zich nationaal socialisten noemde was hun ideologie tot 1940, meer verwant aan het fascisme en niet aan het nazisme. Het grootste verschil tussen Duitse nazisme en Italiaans fascisme is hun kijk op de staat, economie en de joden. Italiaanse fascisten waren niet anti-kapitalistisch in hun propaganda en poogde voor samenwerking tussen arbeider en kapitalist. Antisemitisme was niet aanwezig, ook al zou dit door de opkomst van het Duitse nazisme wel toenemen. Adolf Hitler beweerde een anticommunistisch; socialisme na te streven, iets wat Benito Mussolini nooit deed. Dat het Duitse nazisme na haar machtsovername meer fascistisch ging denken op economisch gebied, toont aan dat Hitler nooit de macht van het Duitse kapitalisme wou breken!

De NSB werd geleid door Anton Mussert, een voormalige ingenieur. Mussert poogde voor de afschaffing van de parlementaire democratie en voor een persoonlijk dictatuur. In het burgerlijk-democratisch Nederland merkte de NSB al snel dat ze nooit aan de macht konden komen. Daarnaast was de angst voor het communisme, geen sterk wapen want de CPN in Nederland was niet zo sterk als de KPD. Toen de Duitsers, Nederland binnen vielen besloot de NSB over te gaan tot collaboratie. Arthur Seyss-Inquart merkte al snel dat de Nederlanders niet de mentaliteit van de Duitsers bezatten. Ook de NSB vond hij klein-burgerlijk van aard. Toch zou hij Mussert gebruiken om zijn macht te versterken. Vanaf 1941 werd NSB'ers ingezet als burgemeesters en hoge ambtenaren!

Mussert hoopte op een eigen regering, maar Seyss-Inquart behield alle politieke macht. Wel zou de Rijkscommissaris voor de Bezette Nederlandse Gebieden, wat macht moeten afstaan aan de SS in Nederland, onder leiding van Hanns Albin Rauter. Deze wrede leider van de SS, was verantwoordelijk voor het politie bestuur en maakte jacht op verzetsmensen. Zijn centralisatie van de politiekorpsen is na de oorlog intact gelaten!

Toen de nazi's begonnen met de invasie van de Sovjet-Unie stelde ze een voormalige Nederlandse luitenant-generaal aan om een Vrijwilligers Legioen op te richten. Luitenant-generaal Hendrik Alexander Seijffardt was een collaborateur en stelde zich in dienst van de nazi's. Samen met Mussert's NSB werd het Vrijwilligers Legioen opgericht. Om de schijn hoog te houden dat dit een Nederlands legioen zou voorstellen werd Seijffardt aan gesteld als leider. Daarnaast werd de Nederlandse vlag gebruikt. In werkelijkheid zouden de vrijwilligers allemaal onder Duits bevel komen te staan!

Met het verbod op politieke partijen bleef alleen de NSB over. Die zag haar aanhang groeien naar 100.000 leden. De meeste Nederlanders die lid werden deden dit om te profiteren van de bezetting. Wat dus lid werd van de NSB waren geen ideologische mensen, maar vooral tuig dat allen zich zelf wou helpen. NSB'ers merkte al snel dat ze gehaat werden door de bevolking. Dus trokken ze zich terug in een fantasiewereld en sociaal isolement. Hun kinderen werden lid van de Jeugdstorm en dachten goed bezig te zijn voor Nederland. Want nationalisme was de drijfkracht van de NSB, alles voor Nederland dat in grote matte hun verachtte!

In februari 1943 werd Luitenant-generaal Seijffardt gedood door Gerrit Willem Kastein en Jan Verleun, twee leden van de verzetsgroep CS-6. De nazi's reageerde meteen door de Nederlandse SS de opdracht te geven om sluipmoorden uit te voeren. Moordcommando's gingen te werk in de verhouding 1:3. Voor elke door het verzet omgebrachte collaborateur werden drie Nederlanders uit de weg geruimd die als anti-nazi bekend stonden. Hiertoe hield de bezetter in het geheim lijsten bij met anti-Duitse kandidaten, die voor deze represaillemaatregel in aanmerking kwamen!

De hongerwinter was de laatste grote klap voor het toch al verzwakte Nederland. 20.000 mensen stierven door honger in de wintermaanden 44/45. 200.000 raakte ondervoedt en dreigde te sterven als Seyss-Inquart niet op het laatste moment akkoord was gegaan met voedsel dropping. Op 30 april vlogen geallieerde bommenwerpers vol met voedselpakketten naar de steden in het westen. Een week later werd de Reichsminister opgepakt. Zijn twee luxe Mercedes auto's kwamen in het bezit van Prins Bernhard die er triomfantelijk mee rond reed!

Anton Mussert's NSB was al na Dolle Dinsdag in september 1944 uit elkaar gevallen. Paniek en angst heerste onder de collaborateurs en vele sloegen op de vlucht naar Duitsland. Mussert bleef echter in Nederland en werd op 7 mei in zijn hoofdkwartier in Den Haag opgepakt. Als icoon van de collaboratie met de nazi's werd de NSB leider veroordeeld tot de doodstraf. Veel andere hoge NSB'ers kregen levenslang celstraf. Echter in de jaren 50 werden de meeste al weer vrij gelaten. Sommigen kwamen terecht in het Nederlandse Leger dat poogde de Indonesische vrijheidsstrijders te verslaan. Anders melde zich als vrijwilliger in Korea, om daar het ''communisme'' te bevechten. Hun anticommunisme was blijkbaar voldoende om weer vertrouwt te worden!

70 jaar geleden is het nu dat Nederland bevrijd werd. Meer dan 200.000 Nederlanders werden gedood tussen 1940 en 1945. Het bekendste slachtoffer is Anne Frank, een Duits meisje dat in Nederland kwam wonen. Anne Frank moest onderduiken en schreef daar haar beroemde dagboek dat na de oorlog werd gepubliceerd. Ze zou het einde van de oorlog net niet mee maken. In april 1945, stierf de verzwakte Anne samen met haar zus in het concentratiekamp Bergen-Belsen, ze was 15 jaar oud!

Revolutionair socialisten hadden zich in 1940 verenigd in het Marx-Lenin-Luxemburg-Front. Het MLLF werd opgericht pal na de Duitse invasie en poogde voor een revolutionaire opstand van zowel Nederlanders als Duitsers tegen de nazi's. Het revolutionair socialistische verzet kent haar oorsprong in de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij, die in 1935 was opgericht. Henk Sneevliet behoorde tot de leiding, die bestond uit zeven personen. Samen met 500 vrijwilligers voerde het MLLF een propagandaoorlog tegen de bezetter. Daar kwam in april 1942 een einde aan, toen de leiding opgepakt werd. Sneevliet en zijn kameraden werden geëxecuteerd waardoor het MLLF uit elkaar viel. Toch mogen revolutionair socialisten zich trots rekenen als eerste groep die actief in verzet kwam tegen de nazi's!


Nu 70 jaar later kijken we trots 
terug naar alle Nederlanders 
die hun leven gaven voor de bevrijding!


De geëxecuteerde leiders van het MLLF 
Helden van de Nederlandse arbeidersklasse!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme