Strijd, Solidariteit, Socialisme

Voor Revolutionair Socialistische Media staan drie thema's centraal. Strijd, Solidariteit en Socialisme. We moeten strijden, omdat zonder strijd het kapitalisme niet vernietigd wordt. De groei in welvaart hebben we te danken aan strijd. Strijd voor hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden en de sociale zekerheid. Allemaal gewonnen dankzij strijd. Solidariteit, omdat we solidair staan met de zwakkeren, onderdrukten en kanslozen. Mensen met een arbeidshandicap die door de overheid in diepe onzekerheid en angst zitten. Onderdrukten zoals volkeren die te maken hebben met kapitalistische dictaturen. Uiteindelijk biedt RSM een socialistisch alternatief op het kapitalisme, parlementarisme en neoliberalisme!  

Het jaar 2014 is bijna voorbij. Een jaar waarin de klassenstrijd tussen arbeid en kapitaal duidelijker dan ooit is geworden. Stakingen komen vaker voor nu de heersende klasse frontaal de aanval opent op lonen en arbeidsvoorwaarden. Hun neoliberale politici brullen dat iedereen met minder moet leven, terwijl de rechtse elite alleen maar rijker wordt. Van neoliberaal rechts tot salon-socialistisch links, allemaal roepen ze dat bezuinigingen nodig zijn. Maar dit is een truc om de werkende klasse te laten boeten voor de economische crisis die sinds 2008 aan de gang is. Wij arbeiders worden gedwongen om in te leveren voor de fouten van bankiers, zakenmensen en beurshandelaren. Wij moeten boeten voor hun hebzucht!


Er is veel potentiaal op politiek links voor een arbeiders partij op een socialistisch programma. In veel Europese landen hebben mensen door hoe verraderlijk de sociaal democratie geworden is. De Partij van de Arbeid in Nederland staat op een historisch dieptepunt in de peilingen. Echter de ''Sociaaldemocratische'' Partij van Emile Roemer wint niet de aanhang van de PvdA. Hoezo niet? Om deze vraag te beantwoorden moeten we kijken naar het profiel van de SP in Nederland. De SP noemt zich Socialistische Partij en wordt door de media socialistisch genoemd. Maar Revolutionair Socialistische Media omschrijft de SP als sociaal democratisch. Dat komt omdat de SP zich inzet voor een menselijker en socialer kapitalisme, er wordt niet gepraat over socialisme!


De SP wil zo graag meedoen met het verrotte parlementaire systeem, waardoor niet meer stemmen winnen. We zagen dit gebeuren in Noorwegen, waar de Socialistische Linkse Partij ( SV ) in 2001 enorm veel stemmen won. Linkse kiezers zagen in de SV een alternatief op de verrechtste sociaal democraten. Maar vlak voor de verkiezingen van 2005 gaf de reformistische partijleiding van de SV aan, dat ze met de sociaal democraten en agrarische democraten in een kapitalistische regering gingen. Eenmaal in de regering moest de SV ''regeringsverantwoordelijkheid'' nemen voor kapitalistische wandaden en dat kostte de partij bijna 200.000 stemmen. Tegenwoordig is de SV een kleine partij die niet meer vertrouwt te vertrouwen is als socialistische partij!


Door hun opportunisme verloor de Noorse; Socialistische Linkse Partij haar electoraat, dat staat de Nederlandse; Socialistische Partij ook te wachten. De peilingen liegen er niet om, de SP profiteert niet van de daling die de PvdA meemaakt. Deels ligt dit ook aan Emile Roemer, hij is te braaf en dat past helemaal niet bij een socialistische partij die juist moet knokken tegen het kapitalistische systeem. Roemer wil zo graag met Diederik Samsom een centrum-linkse regering oprichten, maar alleen SP, PvdA en GroenLinks zijn daar te zwak voor. Trouwens PvdA en GroenLinks zouden niet bereid zijn om de linkse idealen van de SP te willen uitvoeren. Het linkse gedachtegoed heeft de PvdA al 25 jaar geleden opzij gezet!  


Een groep die vooral last heeft van de complexe kapitalistische maatschappij, zijn arbeiders met een laag IQ. Vroeger ( voor 1990 ) had je nog simpele en overzichtelijk banen. Banen die ook mensen met een laag IQ konden uitvoeren. Het waren natuurlijk niet goed betaalde banen, maar het gaf mensen met verstandelijke beperking wel de kans om te participeren. Door de opkomst van het neoliberalisme eind jaren 80, verdwenen de simpele banen naar China en India. De arbeidsmarkt werd complexer, voor werk moet je tegenwoordig meer dan één handeling kunnen uitvoeren! 


Het Parool schreef; ''Het aantal mensen met een lichte verstandelijke beperking dat door de overheid betaalde zorg krijgt, is tussen 1998 en 2011 vervijfvoudigd. Die grote stijging komt niet doordat meer mensen een beperking hebben, maar omdat de diagnose nu vaker wordt gesteld. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau in het vandaag verschenen rapport 'Zorg beter begrepen. Verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking'. Doordat er minder eenvoudig werk is, hogere eisen in het onderwijs worden gesteld en door de toegenomen digitalisering, zoals bijvoorbeeld internetbankieren en de ov-chipkaart, valt het steeds meer op als iemand een licht verstandelijke beperking heeft''


Een ander probleem is uitbuiting van arbeidsmigranten. In de jaren 60 kwamen de eerste Turkse arbeiders naar Nederland. Zij gingen werken in fabrieken en dachten ooit terug te gaan naar Turkije. Maar ze bleven in Nederland en dat werd hun niet in dank afgenomen. Racisme en intolerantie groeide, zeker toen het neoliberalisme zijn intrek nam. Blanke Nederlanders zagen de Turkse arbeiders aan als concurrenten op de arbeidsmarkt. Woedend over hun eigen werkeloosheid en verlaagde kansen, kregen Turken het verwijt dat ze de banen van Nederlanders inpikte. Niemand gaf de kapitalisten de schuld, die goedkopere Turken in dienst nam ten kosten van de duurdere Nederlanders. In plaats van samen te strijden tegen de kapitalistische uitbuiters vielen veel arbeiders in het gat van etnisch nationalisme. Dat werd gevoed door extreem rechtse partijen zoals de Centrum Democraten van Hans Janmaat!


In 2007 traden Polen, Roemenië en Bulgarije toe tot de Europese Unie. Dat hield in dat arbeiders uit deze landen mochten gaan werken in West Europa. Rechtse nationalisten voorspelde een golf van buitenlandse arbeidskrachten die het westen zouden overspoelen. Door de baanonzekerheid als gevolg van de crisis, gingen meer Nederlandse arbeiders luisteren naar de ziekelijke propaganda van extreem rechts. In Nederland is het de Partij voor ''Vreemdelingenhaat'' en ''Vrijemarktpolitiek'' die het voortouw neemt in de strijd tegen migranten en arbeiders uit Oost Europa. De PVV is een anti-immigratie partij en richt zich op de angst en onzekerheid onder de arbeidersklasse. Door het verraad van de PvdA en de zwakheid van de SP, wint de PVV meer aanhang in de peilingen!


Solidariteit moeten we tonen met migranten arbeiders, die vaak onderbetaald werk verrichten. Zij hebben het recht op een eerlijk loon voor het werk dat ze doen. De kapitalisten zijn het die deze mensen uit buiten. Doordat vele niet durven te protesteren zijn ze aangewezen op solidariteit van andere arbeiders. Het is daarom een noodzaak dat uitbuiting van buitenlandse arbeiders meteen gestopt dient te worden. Natuurlijk zal onze kapitalistische regering dat niet doen, die staat in dienst van mensen die buitenlandse arbeiders aannemen!


Elders in de wereld vechten volkeren tegen barbarij als gevolg van het kapitalisme. In Syrië is de reactionaire Islamistische Staat bezig met een offensief tegen Syrisch Koerdistan. De Koerden in de stad Kobani houden dapper stand tegen de islamieten. Wat de Syrische Koerden zo strijdvaardig maakt zijn hun progressieve idealen voor een samenleving vrij van het reactionaire islamisme, dat de Arabische wereld in een houdgreep houdt sinds de jaren 80. Tussen 1960 en 1980 waren veel Arabieren behoorlijk seculier ingesteld. Maar de islamieten wist een nieuwe generatie voor zich te winnen door de neoliberale dictaturen die in het Midden Oosten werd opgebouwd met westerse steun!


Koerdische vrijheidsstrijders houden dapper stand in Kobani tegen de barbaren van de IS. Echter de wereld durft hun niet te steunen. Dat komt omdat de leiders van Syrisch Koerdistan gelinkt zijn aan de Koerdistan Arbeiders Partij ( PKK ). Turkije noemt de Koerden in Syrië ''terroristen'' en ook de VS en Europa willen Volks beschermingseenheden ( YPG ) niet helpen. Allemaal omdat het westen graag Turkije ten vriend wil houden. Het zelfde Turkije dat met westerse wapens meer dan 3.000 Koerdische dorpen van de kaart veegde in de jaren 80. Door het wrede Turkse nationalisme begon de PKK met terreurdaden die pas na 1999 verminderde. Toch zullen Koerden blijven vechten totdat ze niet meer onderdrukt worden. Of de vijand nu Turkije, Iran of de Islamistische Staat is!


Socialisme is het enigste alternatief op het kapitalisme. Toch is een socialistisch alternatief nog niet opgebouwd in de meeste landen. In het Verenigd Koninkrijk heb je de Socialistische Vakbondscoalitie ( Trade Unionist and Socialist Coalition ) een samenwerkingsverband tussen vakbonden en socialisten. Maar revolutionair socialisten merken dat veel arbeiders te makkelijk stemmen op sociaal democraten ( PvdA ) of gematigde socialisten ( SP ). Er zijn ook arbeiders die zich laten misleiden door rechtse partijen. Vooral arbeiders met weinig of nauwelijks klassenbewustzijn laten zich leiden door populistische partijen. Het klassenbewustzijn is behoorlijk laag in Europa. Een resultaat van de verrechtsing van de sociaal democratie en de implosie van het stalinisme. 


Klassenbewustzijn is het besef dat arbeiders behoren tot een eigen sociale klasse omdat zij gemeenschappelijke belangen hebben op grond van hun gedeelde economische positie. Marx zag deze politieke bewustwording als voorwaarde tot de val van het kapitalisme middels een proletarische revolutie. Lenin zag twee soorten klassenbewustzijn, waarbij de eerste zich richtte op een onmiddellijke verbetering van de omstandigheden en het tweede de gehele samenleving om wilde vormen om verbetering op de lange termijn te bewerkstelligen! - Wikipedia artikel 


2015 wordt een nieuw jaar van Strijd, Solidariteit en Socialisme. Er zijn massa protesten tegen dictaturen, ongelijkheid en armoede. Maar wat die protesten vaak missen is een socialistische leiding en een partij voor arbeiders. Een voorhoede partij is nodig zoals Lenin al 110 jaar geleden besefte. Zonder een arbeiders partij is het niet mogelijk om socialisme op te bouwen. Anders waren veel opstanden en revoluties al socialistisch geworden. Maar dit is niet zo, bijvoorbeeld de Arabische revoluties leidde niet tot arbeiders macht of democratisch socialisme. De heersende klasse bleef aan de macht in Tunesië, Egypte en Libië. Pas wanneer het kapitalisme wordt afgeschaft kan een alternatief opgebouwd worden op socialistische principes!
De Rode Tomaat vliegt naar rechts. Het symbool van de SP van 1994 tot 2006. De ''Sociaaldemocratische'' Partij verving dit activistische symbool om zich neer te zetten als acceptabele regeringspartner voor de PvdA, GroenLinks en zelfs rechtse partijen!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme