De criminele CIA

De Centrale Inlichtingendienst of Central Intelligence Agency is het zwaard en schild van het Amerikaanse Imperialisme. In tegenstelling tot de Sovjet-Unie had de VS tot 1947 niet echt een buitenlandse inlichtingendienst. Dat lag aan het feit dat de Amerikanen zich tot 1945 nauwelijks met de wereld bemoeide. De tweede wereld oorlog veranderde dat en de CIA werd een belangrijk wapen van het kapitalisme in de strijd tegen revolutionaire groeperingen en anti-imperialistische landen!

In 1946 werd de Central Intelligence Group opgericht door president Henry Truman. Deze CIG moest voorkomen dat een buitenlandse grootmacht een aanval zou kunnen uitvoeren op de VS, zoals de Japanners deden in december 1941. Een jaar later in 1947 werd dan uiteindelijk de CIA opgericht met als doel het beschermen van de ''Amerikaanse democratie'', althans dat was de leus van de propaganda. Want in werkelijkheid moest de CIA het zwaard en schild worden van de heersende klasse tegen buitenlandse regeringen die anti-imperialistisch waren!

Net als de stalinistische KGB, vervulde de imperialistische CIA een belangrijke rol tijdens de koude oorlog. De macht van zowel de KGB als CIA moet niet onderschat worden. We weten dat de KGB enorm veel informanten bezat en door de onthullingen van Edward Snowden is bekend hoe de Amerikaanse NSA ( binnenlandse veiligheidsdienst ) in staat is om iedereen af te luisteren via telefoon en internet!

Pro-kapitalistische politici brullen dat de CIA en KGB niet met elkaar vergelijkbaar zijn, omdat de VS een democratie is. Ze beweren dat in een democratie, de veilingheidiensten onder democratisch bestuur zouden staan van de regering. Maar dat is precies het punt, de CIA treed vaak buiten haar ''democratisch'' boekje. In een rapport uit december 2014 is duidelijk geworden dat de CIA zich sinds 9/11 heeft schuldig gemaakt aan martelingen van gevangenen. Daarbij zijn wrede methodes gehanteerd. Tot nu toe hadden veel rechtse politici dit ontkent of beweerd dat het allemaal noodzakelijk was voor staatsveiligheid. Zo proberen ook voormalige KGB leden hun misdaden goed te praten!

Ex-nazi's bleken perfecte bondgenoten in de strijd tegen het ''communisme''. In West-Europa rekruteerde de CIA veel voormalige leden van Hitler's Duitsland. Dat zien we terug in het gedrag van Konrad Adenauer. Deze anticommunistische West-Duitse; Kanselier liet toe dat veel ex-nazi's in de jaren 50 weer topfuncties binnen de Bondsrepubliek Duitsland kregen. Bijvoorbeeld rechters die onder het nazisme hadden gediend konden weer rechtszaken leiden in West-Duitsland. Voor de CIA waren deze ex-nazi's goede aanwinsten, omdat ze enorm anticommunistisch dachten!

In 1954 kwam in de CIA in actie in Guatemala. Daar werd een rechtse regering aan de macht geholpen die de zakeninteresses van Amerikaanse kapitalisten veilig stelde. Een jaar eerder had de CIA, de democratische regering van Mohammad Mossadeq in Iran omver geworpen. De Amerikanen en Britten wouden een pro-western bewind in Iran en dus kreeg Mohammad Reza Pahlavi alle macht van het westen. Hij zou tot 1979 als absolute monarch heersen, totdat de islamieten hem omver wierpen en de Islamistische Republiek Iran stichtte!

Voor de CIA was het bevechten van anti-Amerikaanse regeringen top prioriteit. De bescherming van het Amerikaanse imperialisme was hun taak. Zo kregen dictatoriale rechtse regimes steun van de CIA in het ontwikkelen van hun eigen criminele veiligheidsdiensten. Een bekend voorbeeld daarvan is de Korean Central Intelligence Agency een directe kloon van de Amerikaanse CIA. Zuid Korea was sinds 1948 een totalitaire anticommunistische dictatuur. In 1961 werd deze dienst opgericht door dictator Park Chung-hee. Hij wou alle linkse oppositie tegen zijn militair bewind uitschakelen. De KCIA ging zelfs zo ver dat ze linkse Koreanen in West-Duitsland ontvoerde, om ze in Zuid Korea te berechten voor hun politieke opvattingen!

Onder Park Chung-hee kon de KCIA alles doen. Ze mochten iedereen oppakken, martelen en langdurig vastzetten. Men hoefde slechts iets zeggen dat tegen de anticommunistische dogma van de staat in ging. Achter deze misdadige organisatie stond de CIA, die lachend toe keek wanneer ''communistische'' sympathisanten opgepakt en gemarteld werden. Het leven van een ''communist'' was niets waard in de ogen van de Amerikanen! 

Ondanks veel succes in het onderdrukken en uitschakelen van linkse groepen en personen in het buitenland, moest de CIA ook nederlagen accepteren. Een eerste nederlaag was een invasie van Cuba in 1961. Een klein leger van 1500 anticommunisten moest het regime van Fidel Castro omver werpen. Die was sinds 1959 leider van Cuba en hoewel in het begin niet ''communistisch'', dreef de VS hem direct in de handen van de Sovjet-Unie. Na drie jaar conflicten te hebben gehad met Washington, verklaarde Castro dat Cuba nu ''socialistisch'' was en dat hij de Amerikanen als vijanden beschouwde. Al in 1959 had de CIA een plan gemaakt om Castro af te zetten. Toenmalig president Eisenhower had dit goedgekeurd!

De invasie van de Varkensbaai mislukte volledig. Castro was op de hoogte en de CIA had de situatie volledig verkeerd ingeschat. Er kwam geen massa opstand van arbeiders en boeren tegen Castro, in tegendeel. Arbeiders en boeren bevochten de anticommunisten en wisten 200 gevangen te nemen. Uiteindelijk gaven de anticommunisten zich over, een gigantische overwinning voor Fidel Castro en een vernedering voor het Amerikaanse imperialisme. Pas na 20 maanden en 53 miljoen dollar te hebben betaald werden de anticommunisten vrij gelaten door Castro. In de VS zijn deze mensen ''helden'', maar in Cuba blijven het marionetten van de criminele CIA!

Tijdens de Vietnam Oorlog voerde de CIA geheime missies uit in Laos en Cambodja. Terwijl de media zich alleen richtte op de strijd in Zuid Vietnam, was de CIA bezig met een geheime oorlog. In het Koninkrijk Laos trainde de Amerikanen niet alleen het anticommunistische koninklijke leger, maar ook de inheemse Hmong die zich in dienst stelde van de VS. Hmong strijders werden ingezet om de linkse Pathet Lao te bevechten. Ook deed de CIA aan heroïne productie, die men aan Amerikaanse soldaten in Zuid Vietnam verkocht!

Het omver werpen van een democratische overheid behoorde ook tot het takenpakket van de CIA. Natuurlijk moest dit geheim blijven, want dat zou het imago van de Amerikanen geen goed doen. Dus wanneer de CIA een democratische regering omver wierp deed m en dit altijd achter de schermen en via een militaire junta. Zo ook in Chili op 11 september 1974, toen het contrarevolutionaire militair een staatsgreep uitvoerde tegen de linkse Salvador Allende. Na zijn dood nam een junta de macht over, die meteen een rechtse pro-kapitalistische politiek ging voeren. Chili was weer een land dat een rechtse dictatuur werd dankzij de CIA!

1975 was een jaar van vernedering voor het Amerikaanse imperialisme. Op 30 april van dat jaar, liepen Noord Vietnamese soldaten de hoofdstad van Zuid Vietnam in. De Republiek Vietnam dat met CIA hulp was ontstaan, ging ten onder. Maar ook in Laos en Cambodja kwamen onder revolutionair bestuur te staan. De Pathet Lao namen de macht in Laos en nemen meteen wraak op de Hmong die met de CIA hadden geheuld. Doordat dit volk had gecollaboreerd met de Amerikanen werden ze geminacht, gehaat en vervolgd door de nieuwe stalinistische regering van Laos! 

In Afrika stond de CIA geheel aan de zijde van anticommunistische groepen en regeringen. Al in 1961 bemoeide de Amerikanen zich met de voormalige Belgische kolonie; Congo. Daar werd een populaire onafhankelijkheidsstrijder vermoord. Belgische officieren met CIA steun, waren erbij toen militairen onder leiding van officier Mobutu, een einde maakte aan het leven van Patrice Émery Lumumba. Na zijn executie werd de militair Mobutu aan de macht geholpen. Hij ontwikkelde zich tot een kleptomaan, die miljarden roofde van het Congolese volk. De CIA hielp Mobutu in 1977 en 1978, toen rebellen vanuit Angola probeerde Congo te bevrijden. Pas na 1990 lieten de Amerikanen hun marionet in de steek. Mobutu moest in 1997 vluchten, maar dankzij de CIA was het hem gelukt om de rijkste man van Afrika te worden. Zijn eigen vermogen werd op vijf miljard dollars geschat in 1984!

Tijdens de burgeroorlog in Angola steunde de Amerikanen de rechtse groep UNITA. De Unie voor de Totale Onafhankelijkheid van Angola was anticommunistisch en fel tegen de Volksbeweging voor de Bevrijding van Angola ( MLPA ), die in 1975 aan de macht kwam. UNITA begon haar bestaan als een maoistische tegenhanger van de MLPA, maar degenereerde in een conservatieve rechtse beweging. Ironisch is wel dat de groep zich ooit uitsprak voor een socialistisch Angola, maar dat was in de jaren voordat ze zich in dienst van Amerikaanse imperialisme stelde. Daarom is het des te ironischer dat UNITA ooit links begon, maar rechts eindigde. Een trend die vaker voorkomt onder maoisten!

Toen de Sovjet-Unie, zich met de Afghaanse burgeroorlog ging bemoeien steunde Amerikanen de islamistische Moedjahedien. Deze bevocht het atheïstische regime van de Afghaanse stalinisten. Door de wreedheid van Sovjet soldaten wisten de Moedjahedien meer steun te krijgen, mede door het feit dat veel Afghanen diep gelovig zijn en zeer conservatief. In 1987 probeerde de stalinistische overheid zich gematigder op te stellen door afstand te nemen van het atheïsme. Echter de CIA bleef de Moedjahedien aanmoedigingen om door te vechten. Uiteindelijk namen ze in 1992 bezit van Kaboel en kwam een einde aan het seculiere tijdperk en de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw!   

Begin jaren 90 bleek de CIA niet in staat om het terrorisme vanuit de islamistische hoek tegen te houden. Men had zich sinds 1947 gericht op linkse groeperingen die gesteund werden door de Sovjet-Unie. Islamistisch terrorisme was tot de jaren 90 geen onderdeel geweest van de CIA. Mede ook omdat islamieten een bondgenoot waren tegen de atheïstische stalinisten. De bomaanslag van 1993 op het WTC werd niet voorkomen, ook al had de CIA aanwijzingen dat Osama Bin Laden er achter zat. Men kon Bin Laden echter niet vinden en op 11 september 2001 sloeg hij weer toe. Weer werd het WTC geraakt en weer faalde de CIA. De vernietiging van de WTC torens was een enorme klap in het gezicht van het imperialisme!

In 2007 werd bekend wat de CIA allemaal had uitgespookt tijdens de Koude Oorlog. Maar in plaats van de schuldigen aan te pakken, deed de CIA alsof ze ''veranderd'' waren. De organisatie structuur zou zijn aangepast en de overheid zou meer toezicht krijgen. In werkelijkheid, blijft de Central Intelligence Agency het zwaard en schild van het Amerikaanse imperialisme. Een bende criminelen die achter de schermen het kapitalisme van dienst zijn!

Revolutionair Socialistische Media is van mening dat de CIA een wrede, criminele organisatie is. Een organisatie wiens doel is het om de kapitalistische interesses van de VS veilig te stellen. Nederland was de CIA ook van dienst, door geheime vluchten toe te laten boven Nederlands luchtruim. Tijdens de koude oorlog is Nederland gebruikt als tussen landingsplaats voor CIA toestellen!

Het rapport uit december 2014 over de martelmethodes van de CIA zal niets veranderen. De Amerikanen zullen niet luisteren naar mensenrechten organisaties. Voor hun is de CIA juist iets goeds, een organisatie die hun beschermd. Dat is de propaganda die Washington DC sinds 1947 verspreid. Nou, linkse mensen en groepen hebben gemerkt wat de CIA gedaan heeft. Ook linkse Amerikanen zijn in de gaten gehouden, puur om hun politieke mening. De CIA heeft het leven van duizenden mensen verwoest en alleen daarom is het een criminele organisatie!

GESTAPO, STASI, KGB en CIA, allemaal veilingheidiensten die in dienst stonden/staan van wrede regimes. De Nazi-Duitse; Geheime Staatspolitie, het Oost-Duitse; Ministerie voor Staatsveiligheid, Het Sovjet; Comité voor Staatsveiligheid en de Amerikaanse; Centrale Inlichtingendienst. Zij stonden in dienst van leiders die zich tegen de arbeidersklasse keerde. Met geweld en terreur hebben zij de werkende klasse onderdrukt en daarom zullen ze altijd geminacht en vervloekt worden door ons revolutionair socialisten!  


In een rapport uit december 2014 staat duidelijk
dat de CIA zich schuldig heeft gemaakt aan martelingen
en wrede ondervragingsmethodes in hun gevangenissen!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme