Hypocriete Republikeinen om Cuba

De Republiek Cuba en de Verenigde Staten van Amerika willen normale diplomatieke relaties met elkaar. Dat zou een grote stap voorwaarts zijn sinds Amerika het contact met Cuba in de jaren 60 verbrak. Toen Fidel Castro in 1959 aan de macht kwam, begonnen de Amerikanen zich tegen hem te keren. De bom barstte in 61 toen Castro verklaarde dat het eiland ''socialistisch'' was en dat hij zich tegen het Amerikaanse imperialisme zou keren. Na de mislukte anticommunistische invasie, voerde de VS een handelsembargo in dat Castro alleen maar versterkte. Nu wil president Obama normale diplomatieke banden, maar de Republikeinen zijn fel tegen. Ze praten over mensenrechten en democratie, terwijl dezelfde Republikeinen geen probleem hebben met het ''communistische'' bewind in China!

Volgens de leider van de Republikeinse Partij mag de VS alleen de banden met Cuba herstellen als het land een ( kapitalistische ) democratie geworden is. Hij spreekt over de dictatuur van Castro en hoe deze de Cubanen onderdrukt. De hypocriete Republikeinen spelen een smerige spel. Want deze hebzuchtige rechtse conservatieven waren niet tegen het herstel van diplomatieke banden met de toen nog maoïstische; Volksrepubliek China in 1972. Het was een Republikeinse president ( Nixon ) die naar Beijing reisde en daar de hand van Mao Zedong schudde!

Toen de Communistische Partij van China onder Deng Xiaoping, begon met speciale economische zones, steunde de Republikeinse Partij dit. Waarom? Omdat de Republikeinen betaald worden door de kapitalisten. Zij zijn niet alleen een kapitalistische partij, ze worden helemaal bestuurd door de eigenaren van de Amerikaanse economie. Miljoenen worden betaald aan Republikeinse senatoren en afvaardigen. Bijna elke senator van de Republikeinse Partij is een miljonair, dankzij de giften van grote bedrijven! 

Dan nog Vietnam, het land dat de Amerikanen versloeg in 1975. Het stalinistische regime van Noord Vietnam versloeg de marionet van Washington in slechts enkele maanden. De ''Socialistische'' Republiek Vietnam kwam ook onder een handelsembargo te staan net als Cuba. Ook Vietnam mocht geen handel drijven met westerse landen. Pas in 1995 herstelde de VS haar diplomatieke relaties met Hanoi, acht jaar nadat de Communistische Partij van Vietnam het kapitalisme weer had toegelaten. Dat is de ware oorzaak waarom de Republikeinen geen probleem hebben met de regimes in China en Vietnam. Die landen zijn nu min of meer kapitalistisch en laten toe dat westerse bedrijven, gebruik maken van hun ( goedkope ) arbeidskrachten! 

Daarnaast leeft de Republikeinse Partij van anti-Castro Cubanen. De partij wordt enorm gesteund door anticommunistische Cubanen die maar al te graag een kapitalistisch Cuba zien. Deze groep is vooral bekend geworden om terreur aanslagen tegen het Castro regime. Zo werd een DC-8 van Cubana neergehaald door een bom. De CIA trainde deze anticommunistische terroristen om sabotage uit te voeren op Cuba. Hierdoor versterkte Fidel Castro zijn stalinistisch regime onder het motto van ''wie tegen mij is, is een contra-revolutionair''. 

Revolutionair Socialistische Media is tegen het handelsembargo en fel tegen de Republikeinse Partij. Deze bende criminele hypocrieten die het martelen van verdachten goedkeuren en krokodillentranen huilen om mensenrechten en democratie, maar achter de schermen wel leuk zakendoen met dictatoriale regimes zoals Saoedi-Arabië, verantwoordelijk voor de executie van duizenden onschuldige Arabieren! 

Daar hoor je de ''Grand Old Party'' niet over klagen. Nee, je hoort de Republikeinen niet huilen om mensenrechten en democratie in landen die het kapitalisme van dienst zijn. Daarom zijn het een stel hypocriete misdadigers die geen recht hebben om over Cuba te oordelen. Natuurlijk wordt Cuba autoritair geleid en is het land geen socialistische democratie. Maar wat de Republikeinse Partij wil is een Cuba zoals dat voor 1959 bestond. Een corrupt kapitalistisch land, waarin rijke Amerikanen konden genieten van luxe die alleen bestond voor een zeer kleine elite. Die elite die door Castro werd verjaagd zal alles op alles stellen op het kapitalisme te herstellen op het eiland!

President Obama kon het handelsembargo opheffen tussen 2009 en 2014. Hij en zijn Democratische Partij hadden dingen kunnen verbeteren toen ze nog de meerderheid hadden in het Congres en de Senaat. Maar Obama wou als goede liberaal, compromissen maken met de dogmatische Republikeinen. Vijf jaar vertrouwde de Amerikanen op Obama, maar veranderingen kwamen niet. Zodoende verloor de Democratische Partij eerst het Congres en toen de Senaat. Nu staat alleen nog het Witte Huis onder Democratisch bestuur. Maar dat kan ook in 2016 voorbij zijn!

President Raul Castro van Cuba wil de banden met de VS herstellen. Omdat ook hij staats-kapitalistische denkt. Cuba wordt steeds ongelijker nu een grotere groep Cubanen rijker wordt. Een burgerij begint zich te ontwikkelen, mensen die het beter hebben door bezit. Terwijl de staatspropaganda nog steeds brult dat Cuba een ''socialistische heilstaat'' is, neemt het kapitalisme het eiland langzaam over. Net als in China en Vietnam, bewijst de Communistische Partij van Cuba dat het stalinisme leidt tot kapitalistisch herstel. Daarom is een socialistische revolutie noodzakelijk, om het volledige herstel van het kapitalisme te voorkomen. Daarvoor is echter een arbeiders partij nodig en Raul Castro zal nooit zo'n onafhankelijke partij toe staan!De bejaarde Raul Castro, hier met Obama
tijdens de begrafenis van Nelson Mandela

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme