Verheerlijking van terreur moet strafbaar ( vindt het CDA )

Het Christen Democratisch Appél wil dat het verheerlijken van terreur daden strafbaar gesteld moet worden. Ze duiden daarmee op de steun die de Islamistische Staat door bepaalde groepen jonge moslims krijgt. De christenen maken zich grote zorgen over de verheerlijking van IS door sommige islamistische jongeren. Dus moet het verheerlijken van terreur daden strafbaar gesteld worden. Echter wat is terrorisme? Het moorden van burgers? Het doden van bezetters? De Duitsers noemde de Nederlandse verzetsstrijders tussen 1940 en 1945 ook terroristen, elke staat die aangevallen wordt door een bepaalde groepering, zal die groepering terroristisch noemen. Ook het ANC van Nelson Mandela was ''terroristisch'' in de ogen van de VS en Europa! 

De executies van onschuldigen door de Islamistische Staat in Irak en Syrië moet ten strengste worden veroordeeld. Echter het strafbaar stellen van het steunen van terrorisme is lastig om in een wet vast te leggen. Want wie bepaald wat terrorisme is? Wij westerlingen vinden dat de IS een terreur staat is voor het moorden van onschuldigen. Maar de Staat Israël die in 30 dagen meer dan 1.900 Palestijnse burgers dode wordt niet als terreur land omschreven. Ook de bombardementen op Noord Vietnam tussen 1964 en 1973 was geen terreur daad volgens het westen, ook al stierven bijna 1 miljoenen Vietnamezen. De moordpartijen van de Indonesische dictator Suharto, werd niet als terroristisch omschreven. Ook de massamoord op 150.000 Zuid Koreanen door Syngman Rhee wordt nooit als terrorisme omschreven. Maar wanneer anti-westerse groeperingen terreur aanslagen plegen schreeuwt het westen; TERRORISME. Dit toont de hypocriete houding van westerse landen!

Als het CDA een verbod wil op het steunen van terrorisme, dan moeten ook mensen opgepakt worden die de Staat Israël en de VS door dik en dun verdedigen. De moord op 1.900 Palestijnen is een terreur daad, zeker als je bedenkt dat tussen het jaar 2000 en 2014, meer dan 8.828 Palestijnen gedood zijn. Natuurlijk zal het CDA hier nooit voor pleiten want alleen het terrorisme van islamieten moet veroordeeld worden. Alleen moslim jongeren die de Islamistische Staat steunen moeten bestraft worden. De zionisten die met Israëlische vlaggen wapperen en de daden van Israël steunen, krijgen geen felle kritiek van de christen democraten!

Revolutionair socialisten verwerpen het doden van burgers en mensen die niets met een conflict te maken hebben. Zowel de zelfmoord aanslagen van de Palestijnen als de terreur bombardementen van Israël keuren we af. Maar we zeggen ook dat de Palestijnen als onderdrukt volk, het volledige recht hebben om zich tegen Israël te keren. Sommigen doen aan zelfmoord aanslagen uit wanhoop, omdat vele niet meer willen leven onder de vernederingen aan de hand van de zionistische bezetters. Sinds 1967 houdt Israël de Westelijke Jordaanoever bezet. De Gaza Strook werd in 2005 ontruimt, maar wordt systematisch afgesloten en staat onder een handelsboycot. Al hebben de Palestijnen sinds 1993 beperkte zelfbeschikking, de Israëliërs besturen nog steeds grote delen van de Jordaanoever!

De anarchistische professor Avram Noam Chomsky, is een felle tegenstander van het Amerikaanse imperialisme. Volgens hem is de V.S de grootste terreur staat. Chomsky heeft op veel punten gelijk, zeker als je bedenkt dat de Amerikanen alleen een aanslag terroristisch noemen als een anti-westerse groepering er achter zit. Dat Amerika verantwoordelijk is voor de dood van 200.000 mensen in Irak en Afghanistan sinds 2001 wordt niet als terroristisch omschreven. Dat Amerikaanse onbemande vliegtuigen in Pakistan, naast Taliban strijders ook veel onschuldigen doden is niet terroristisch. Alleen wanneer Amerikaanse burgers vermoord worden praat je over terrorisme en dan ook alleen als de daders een islamistische achtergrond hebben. Sinds 11 september 2001, zijn geen aanslagen meer gepleegd in de VS door radicale moslims. Wel hebben extreem rechtse groepen veel doden op hun geweten, maar dat is dan geen terrorisme! 

Een ander voorbeeld van het steunen van terrorisme, is de steun  die de V.S gaf aan de Contra's. Deze anticommunistische terreur groep bevocht het regime van de sandinisten in Nicaragua. Het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront ( FSNL ) kwam in 1979 aan de macht. Na vijf jaar werden verkiezingen gehouden die door het FSNL werden gewonnen. De anticommunistische oppositie weigerde de uitslag te erkennen, ook Ronald Reagan erkende de uitslag niet. Heel hypocriet want de VS had/heeft geen probleem met rechtse dictaturen, die voortdurend frauderen met verkiezingen. De Verenigde Naties en internationale observatoren noemde de verkiezingen wel eerlijk!

De V.S begon de Contra's te steunen met wapens. Die werden gebruikt om aanvallen uit te voeren op de sandinistische regering. Nicaragua ging naar het Internationale Strafhof en klaagde dat de Amerikanen wapens leverde aan de rechtse opstandelingen, die terroristen genoemd werden. Het hof oordeelde dat Amerika fout bezig was, maar de hypocriet Ronald Reagan trok zich er niets van aan en bleef wapens sturen. In 1986 zei het Internationale Strafhof dat de V.S; "in overtreding met het verbod geweld te gebruiken tegen een andere staat onder internationaal gewoonterecht" en werd gemaand om herstelbetalingen te doen. Het antwoord van de V.S hierop was de afwijzing van de jurisdictie van het hof en de verdere escalatie van de oorlog!

Hier zien we de hypocriete westerse houding. Het doden van burgers door pro-westerse terroristen wordt niet als terroristisch ervaren in de media. Terwijl als anti-westerse groeperingen zich bezig houden met aanslagen, dan bullen de kranten; TERRORISME. Anders Breivik, de Noorse terrorist die 70 jonge tieners dode, wordt nooit een terrorist genoemd. Ook het feit dat hij een heilige oorlog wou beginnen tegen de islam en het marxisme, wordt nooit belicht. Allemaal om de illusie hoog te houden dat terrorisme alleen door anti-westerse groeperingen wordt gesteund!

Wie dus de aanvallen van Hamas, Hezbollah en de Islamistische Staat verheerlijkt en steunt, moet opgepakt worden vindt het CDA. Maar zionisten, imperialisten en westerlingen die terreur daden van onze landen en bondgenoten goed praten mogen gewoon los lopen! Hier tonen de christen democraten hun hypocriete houding. Natuurlijk is het fout als moslim jongeren de Islamistische Staat verheerlijken. Maar dat zelfde geldt voor zionisten die de massamoord op 1.900 Palestijnen proberen goed te praten of oude anticommunisten die beweren dat de bombardementen op Noord Korea en Noord Vietnam terecht waren. Terreur wordt door iedereen anders bekeken. Wij westerlingen denken precies te weten wat terrorisme inhoudt. Wij zeggen dat terrorisme alleen terrorisme is als onze tegenstanders dat doen. Wanner onze vliegtuigen dood en verderf zaaien, is dat geen terrorisme zeggen onze leiders!Anders Breivik en Osama Bin Landen
Breivik werd geen terrorist genoemd
maar was een ziek persoon. Terwijl Bin Landen
als gevaarlijke terrorist werd afgebeeld!Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme