Geef Thatcher en Reagan ook levenslang

De laatste leiders van de Rode Khmer zijn in Cambodja veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Onder leiding van Saloth Sar, bekender onder zijn revolutionaire naam; Pol Pot, voerde de Rode Khmer een terreur regime in Cambodja. Pol Pot kwam in 1975 aan de macht en zou verantwoordelijk zijn voor de moord op minimaal 1 miljoen Cambodjaanse boeren. De Rode Khmer was een bijzonder wrede organisatie, een mix van nationalistisch maoïsme met een diepe minachting voor Vietnammezen. In die zin waren de Rode Khemer een Aziatische nazistische organisatie. Pol Pot werd in januari 1979 onttroont door 120.000 Vietnamese soldaten, die Cambodja binnen vielen om een einde te maken aan de moord partijen. Dankzij steun en wapens uit het westen, zou Pol Pot nog tot 1998 kunnen doorvechten. Nu de laatste leiders van de Rode Khmer veroordeeld zijn, roept Revolutionair Socialistische Media op om ook Ronald Reagan en Margrate Thatcher te veroordelen voor hun steun aan Pol Pot! 

Zonder de westerse wapens en geld stroom was Pol Pot in 1979 al vernietigd geweest. De enigste rede waarom hij wist te overleven was dankzij China en het westen. Als overtuigde aanhanger van Mao Zedong kreeg Pol Pot veel wapens van de oude Mao, die een jaar na de machtsovername in Cambodja overleed. De erfgenamen van Mao Zedong waren echter minder zuiver in de revolutionaire leer dan de Rode Khmer. Een nieuwe generatie Chinese stalinisten was meer gericht op het westen, met name Deng Xiaoping. Om toch nog steun te krijgen van Beijing nam Pol Pot in 1981, afstand van het maoïsme en beweerde voor ''democratisch socialisme'' op te komen, hij zwoor het revolutionaire marxisme volledig af!


Het westen was diep vernerded na de ondergang van de Republiek Vietnam in April 1975. Zuid Vietnam was een anticommunistische republiek en werd bewapend met westerse oorlogstuig. Miljarden aan dollars verdwenen in de handen van de Vietnamese heersende klasse, die bekend stond om haar corruptie, machtsmisbruik en anticommunisme. In december 1974, begon Noord Vietnam aan de laatste fase van de Vietnam oorlog. Men dacht zeker twee jaar nodig te hebben om Zuid Vietnam te verslaan. Maar in slechts vier maanden tijd werd het leger van de Republiek Vietnam compleet vernietigd. Ondanks moderne wapens waren de Zuid Vietnamezen niet opgewassen tegen Noord Vietnam. Dat was vooral te danken aan de corruptie binnen het leger en het slechte moraal. Zuid Vietnamese soldaten hadden altijd onder commando van de Amerikanen gevochten, toen die in 1973 vertrokken stonden ze alleen. De Zuid Vietnamese generaals waren incompetent wat resulteerde in de capitulatie van het zuiden op 30 April 1975!

Woest over het verlies van hun anticommunistische republiek, werd het verenigde Vietnam onder een westers handelsboycot geplaatst. Geen enkel westers bedrijf mocht zaken doen met het stalinistische regime in Hanoi. Amerika hoopte zo het land te isoleren en net als Cuba, weer te dwingen om kapitalistisch te worden. Dit zou in 1986 lukken met de invoering van Doi Moi. Nadat de Amerikanen overtuigd waren dat het kapitalisme weer toegelaten was door de stalinisten, werd in 1994 het handelsboycot opgeheven door president Bill Clinton!

Het Koninkrijk Cambodja was ook een bondgenoot van het westen. Tijdens de Vietnam oorlog steunde de monarchisten het militaire regime in Zuid Vietnam. De Rode Khmer werden op hun beurt gesteund door Noord Vietnam, ook al had Saloth Sar een gruwelijke hekel aan de Vietnamezen. Het Khmer volk heeft altijd op de Vietnamezen neer gekeken, net zoals de Chinezen en Vietnamezen elkaar niet kunnen uitstaan. Diep nationalisme was ook de drijfkracht achter de Vietnam oorlog en niet de strijd tussen kapitalisme en communisme!

Saloth Sar en de Communistische Partij van Cambodja kwamen in april 1975 aan de macht. De koning bleef nog staatshoofd tot april 1976, toen nam Broeder 1 de macht over. Broeder 1 was Saloth Sar ( Pol Pot ). De Rode Khmer hielden bijna alles geheim, leiders kregen bijvoorbeeld de namen; Broeder 1,2,3,4,5 en zo verder. De naam van de communistische partij was Ankar, men sprak niet eens over de Communistische Partij van Cambodja. Er kwamen geen portretten van leiders en informatie bleef heel beperkt. Zelfs de kaderleden van de partij wisten niet eens wie nu echt de leiding had!

De Rode Khmer waren fel tegen mensen met kennis. Een domme boer was heiliger in de ogen van Pol Pot dan een arts of een leerkracht. Intellectuelen werden massaal vervolgt en werden vanwege hun kennis gehaat. Wie een goede opleiding had gehad werd een ''contra-revolutionair'' genoemd en hard handig opgepakt. Iedereen moest boer worden, want Democratisch Cambodja ( Kampuchea genoemd ) moest een ''socialistische boerenstaat'' voorstellen. Hier was Pol Pot duidelijk maoïstisch bezig en brak hij volledig met het marxisme, dat uitgaat van een arbeidersstaat!

In de beruchte gevangenis S-21 werden duizenden mannen, vrouwen en kinderen gemarteld en vermoord door Rode Khmer soldaten. Het huidige Tuol Sleng Genocide Museum, verteld het verhaal van gevangenis S-21. Tussen 1975 en 1979 werden 17.000 mensen naar S-21 gebracht. Van die 17.000 zijn slechts 12 bekend die in januari 1979 nog in leven waren. De Rode Khmer waren berucht om hun martelingen, executies en wrede spelletjes. S-21 had ook veel weg van de nazi concentratiekampen. Pol Pot liet meer dan 150 van dit soort martel gevangenissen oprichten in geheel Cambodja!

Na de bevrijding door Vietnam werd de Volksrepubliek Cambodja opgericht. Deze staat was min of meer een marionet van Vietnam, waardoor veel nationalisten zich aansloten bij Pol Pot en diens verzet in de oerwouden. De Khmer Volks Revolutionaire Partij werd de enigste legale partij opgericht door tegenstanders van Pol Pot binnen de voormalige Communistische Partij van Cambodja. Samen met Vietnam werd jacht gemaakt op de Rode Khmer die via de oerwouden nog steeds aanvallen uitvoerde. Pol Pot maakte een bondgenootschap de monarchisten van Cambodja, die zich ook fel tegen de Volksrepubliek Cambodja vochten. Deze monarchisten hadden weer steun in het westen en zo kreeg ook de man die bijna 1 miljoen Cambodjanen op zijn geweten had, geld en steun van het westen!

Ronald Reagan werd in de jaren 80 president van de VS. Hij was een oer-anticommunist, fel tegen de Sovjet-Unie en bereid om rechtse dictaturen te steunen. Ook al was Reagan anticommunistisch, toch was hij bereid om de Chinezen te steunen. Want China was bezig met kapitalistische hervormingen en daar had de Amerikaanse kapitalisten klasse wel oren naar. Niet alleen China begon met markt hervormingen, in 1986 kwam Micheal Gorbachov aan de macht in de Sovjet-Unie. Die was onder indruk van het Chinese experiment met speciale economische zones. Ronald Reagan merkte dat hij met Gorbachev zaken kon doen. Zaken die zouden leiden tot de ondergang van de Sovjet-Unie en een enorme groei van armoede en sociale achteruitgang voor veel landen!

De Europese Ronald Reagan was een vrouw. Margaret Thatcher was een ijzeren dame. Streng conservatief, fel anticommunistisch, maar toch bereid om de ex-''communist'' ( nationaal-maoist )i Pol Pot te steunen. Thatcher won de verkiezingen in Groot Brittannië, doordat de sociaal democratische Arbeidspartij geen socialistisch alternatief wou bieden op de Conservatieve Partij. Thatcher begon met de invoering van het neoliberalisme, een ideologie die ervan uitgaat dat de overheid zich zo min mogelijk met de economie bemoeit. Groot Brittannië had in de jaren 50 een gemengde economie opgebouwd, een mix tussen overheid en market. Revolutionair socialisten verwerpen deze economie omdat die nog steeds kapitalistisch van aard is, ongeacht de sociale wetgeving en regels omtrent het zaken doen. Margaret Thatcher kreeg in 1984 de mijnwerkers tegenover zich, maar wist die te verslaan. Het was een grote overwinning voor het kapitalisme, toen de machtige vakbonden niet in staat waren om de regering tegen te houden. 

Cambodja stond midden jaren 80 zwaar geïsoleerd. Vietnam bestuurde de buitenlandse politiek en beperkte de diplomatieke mogelijkheden van de Volksrepubliek Cambodja. Door de massamoorden van de Rode Khmer was een hele generatie Cambodjanen gedood. Het land had hulp nodig, maar het westen erkende alleen de regering van Pol Pot, die tot 1990 het land bleven vertegenwoordigen in de Verenigde Naties. De vlag van Pol Pot's ''Democratische'' Cambodja, wapperde 11 jaar na de Vietnamese invasie nog in NewYork bij het VN gebouw!

Met de ondergang van het stalinisme in zicht, besloot Vietnam zich terug te trekken uit het land. In 1989 werd de naam van Cambodja veranderd, de Volksrepubliek Cambodja kreeg de naam; Staat van Cambodja. De stalinisten van de Cambodjaanse Volks-Revolutionaire Partij namen afstand van het Marxisme-Leninisme ( Stalinisme ) en noemt zich tegenwoordig; Cambodjaanse Volkspartij. Een nieuwe ideologie werd niet aangenomen. De partij is meer een steunpilaar van dictator Hun Sen die in 1985 werd aangesteld om de Volksrepubliek Cambodja te leiden. Hun Sen is nog steeds aan de macht, tegenwoordig is hij een typische Aziatische dictator, pro-kapitalistisch en vreselijk corrupt!

Pol Pot weigerde het herstel van de monarchie te erkennen. Toen het Koninkrijk Cambodja werd heropgericht bleven de Rode Khmer zich verzetten. Het kwam nog tot bittere gevechten tot koninklijke groepen en Rode Khmer soldaten. Echter zonder steun van het westen en China, was het afgelopen voor Pol Pot. Op 15 april 1998, stierf de man die zo veel ellende en rampspoed had veroorzaakt. Hij stierf alleen in een armoedig dorpje, zijn lichaam werd verbrand samen met zijn bezittingen. Na de dood van hun leider, viel de Rode Khmer voorgoed uit elkaar!

Met het herstel van de monarchie en het kapitalisme, hadden Ronald Reagan en Margaret Thatcher gewonnen. Het nooit bestaande ''communisme'' in Cambodja was vernietigd en vervangen door ''democratie'' en kapitalisme, althans dat is wat de westerse media ervan maakt. In werkelijkheid is het Koninkrijk Cambodja een vreselijk corrupt en dictatoriaal land. Hun Sen en zijn ex-stalinisten heersen nog steeds, alleen hebben de hun schaapskleren uit gedaan. Ze beweren niet meer revolutionair socialistisch te zijn, tegenwoordig dienen ze de dictatuur van het kapitalisme!

Nog steeds kun je in het land de effecten voelen van vier jaar Pol Pot. Schedels en botten van slachtoffers liggen nog steeds hier en daar, omdat het corrupte regime van Hun Sen geen moeite doet. Al in 1993 wou de VN de verantwoordelijken berechten, maar door de corruptie en tegenwerking van de overheid heeft hij bijna 20 jaar geduurd voordat de laatste Rode Khmer leider veroordeeld werden. Nu pas, na bijna 35 jaar komt er rechtvaardiging voor de moord op minimaal 1 miljoen mensen. Door Pol Pot na 1979 nog zo lang te steunen dragen ook Reagan en Thatcher schuld. Zij besloten om deze massamoordenaar te steunen, puur omdat hij tegen de Vietnamezen was. Als Vietnam in december 1978 niet was binnen gevallen, dan waren er vermoedelijk veel meer Cambodjanen gestorven in het grote ''socialistische boerenparadijs'' van de Rode Khmer!Na 35 jaar worden de laatste leiders van de Rode Khmer veroordeeld
Geen woord over de steun die het westen gaf aan deze massamoordenaars!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme