85 rijksten net zo rijk als halve wereldbevolking

Nederland bezit 1300 superrijken, dat zijn mensen met een eigen vermogen dat groter is dan 30 miljoen euro. Wereldwijd zijn er 85 mensen ( waaronder Bill Gates ) die samen net zo rijk zijn als de halve wereld bevolking. Rijk zijn deze mensen geworden door economisch bezit van de productie middelen. Ze bezitten bedrijven, fabrieken en krijgen als eigenaars het volledige recht op alle winsten. Dit terwijl zeker 1/3 van de wereldbevolking in bittere armoede leeft. Revolutionair socialisten vinden het fout dat slechts 85 mensen, meer geld bezitten dan 3,5 miljard mensen. Schuldig hieraan is het kapitalistische systeem, dat een kleine groep mensen het alleenrecht geeft om te profiteren van alle winsten die gemaakt worden. 

Oxfam Novib deed een onderzoek naar de verdeling van welvaart op onze planeet. Hun bevinden tonen aan wat wij revolutionair socialisten al 24 jaar zeggen. Onder het kapitalisme ontstaat niet alleen armoede, maar ook een grotere kloof tussen arm en rijk. Liberalen, sociaal democraten en conservatieven brulde dat de vrije markt economie overal moest heersen, na de ondergang van het zogenaamde ''reëel bestaande socialisme''. De markt was God, concurrentie was Koning geworden. Wie daar tegen inging was ''dom'' en ''achtergesteld'', zo brulde de vrije markt fundamentalisten in de jaren 90!


Politici die ooit dienst deden voor het volk, werden werktuigen van het kapitalisme. Hoewel liberalen en conservatieven altijd al pro-kapitalistisch waren, werden deze na 1990 nog radicaler. Belastingen voor de rijken gingen omlaag, de vennootschapsbelasting ook. Van alle politieke ideologieën was het de sociaal democratie, die voorop liep in de golf van privatiseringen en marktwerking. Wereldwijd liet de sociaal democratie haar linkse idealen in de steek. Het neoliberale denken werd standaard voor sociaal democratische leiders zoals Wim Kok, Tony Blair en Gerhard Schröder!

Na 24 jaar neoliberaal wanbeleid heeft Oxfam Novib aangetoond wat het resultaat daarvan is. 85 superrijken bezitten de helft van onze welvaart wereldwijd. Opeens zijn hun resultaten groot nieuws, alsof wij revolutionair socialisten hiervoor niet jaren gewaarschuwd hebben. Maar nee, wij waren ''dom'' en ''achtergesteld'' met onze socialistische ideologie. Wij behoorde tot het ''verleden'' brulde de politiek en de kapitalistische media. Het markt fundamentalisme van de bourgeois politici heeft maar één sociale klasse goed gedaan en dat is de klasse van de bezitters!

Deze planeet produceert zoveel welvaart dat iedereen een fatsoenlijk bestaan kan krijgen. Het kapitalistische systeem zorgt er echter voor dat de meeste welvaart terecht komt bij mensen die economisch bezit hebben. Kapitalisten zoals Bill Gates en mevrouw Charlene Carvalho-Heineken. Ook al is meneer Gates een sociaal iemand die veel geld doneert aan liefdadigheid, blijft hij steenrijk met een eigen vermogen van 53 miljard euro. De Nederlandse kapitalist; Charlene Lucille de Carvalho-Heineken bezit een eigen vermogen van 11 miljard, alleen maar omdat ze groot aandeelhouder is van bierbrouwerij Heineken!

Oxfam Novib waarschuwt ook voor de macht van deze superrijken. Inderdaad, want deze groep kapitalisten heeft enorm veel invloed. Ze doneren massief aan rechtse politieke partijen, die dan pro-kapitalistische politiek voeren. In de VS dit is doodnormaal, de neoliberale Democratische Partij van president Obama krijgt miljoenen aan dollars. De rechts-conservatieve Republikeinse Partij is al helemaal een partij van de superrijken geworden. Elke Republikeinse senator is al een miljonair en zet zich 100% in voor het behoudt van het kapitalisme!

Waarom zijn deze superrijken zo machtig? Een antwoord daarop is makkelijk te geven. De laatste 24 jaar zijn de mensen in de ban geraakt van het neoliberalisme. Men liet zich misleiden door de propagandagolf die na de ondergang van het stalinisme over de wereld vloog. Politiek links capituleerde en gaf toe dat het socialisme ''mislukt'' was. Dit deden zowel de sociaal democratische partijen als de stalinistische partijen. Terwijl deze twee ideologieën juist gezien werden als ''links'' en ''socialistisch'' in de ogen van veel arbeiders. De sociaal democraten waren de ''evolutionaire socialisten'' en de stalinisten waren de ''revolutionaire communisten''. Politiek links was bijna 50 jaar verdeeld tussen sociaal democraten en stalinisten. Toen het stalinisme wegviel en implodeerde, gaf ook de sociaal democratie de strijd op en werd een volledige kapitalistische ideologie!

De superrijken wisten hiervan te profiteren en met hun lakeien in de politiek werd hun rijkdom alleen maar groter. Een voorbeeld is de inkomstenbelasting. Voor 1990 betaalde de superrijken in Nederland, 72% van hun inkomen aan de staat. Dat werd 60% in 1990 en 52% in 2001. In slechts 11 jaar tijd hoefde de superrijken -20% minder aan inkomstenbelasting te betalen. Het bedrijfsleven kreeg in 2007 een verlaging van de vennootschapsbelasting, die ging van 29,5% naar 25%!

Doordat de media in het bezit is van grote ondernemingen en dus de superrijken, zien mensen wat de eigenaars van de media willen laten zien. Socialistische programma's die het kapitalisme bestrijden worden natuurlijk niet uitgezonden door de kapitalistische media. Revolutionair socialisten willen dat dit stopt, de media moet bezit zijn van de gemeenschap en in dienst staan van ons allemaal. Commerciële zenders horen niet te bestaan in een socialistische maatschappij. Dit houdt echter niet in dat de staat gaat bepalen wat er op tv te zien is. Dit doen stalinistische landen waarin de bureaucratische staat gaat voorschrijven wat de tv zenders mogen uitzenden. Dat is niet zo fout als wat de commerciële zenders doen!

Sommigen willen terug naar de tijden van meer overheid en minder markt. Zo denken vooral linkse sociaal democraten. Maar het kapitalisme zal dat niet toestaan, in deze tijden zit het grote geld overal op de wereld. Als een land zoals Nederland strengere regels gaat opstellen en het kapitaal niet meer van dienst is, dan zullen veel bedrijven vertrekken naar het buitenland. Hierdoor zal werkeloosheid ontstaan omdat het creëren van banen een taak is van het bedrijfsleven vindt een kapitalistische overheid. In die zin worden wij in een houdgreep gehouden door het kapitalisme, dat is precies wat liberalen en conservatieven steeds brullen. ''We moeten de bedrijven hier houden anders vluchten ze naar China'' zeggen hun politici. Dat houdt dus in dat we buigen voor de eisen van die bedrijven. Eisen zoals; privatiseringen, lagere lonen en minder winst belasting. Dit hebben we gedaan de laatste 24 jaar!

Een andere groep die schuldig is aan de enorme ongelijkheid op deze wereld is de vakbeweging. Deze hebben geen sterke rug gehouden voor de arbeidersklasse. Bureaucratische vakbondsleiders doen liever aan compromissen met het kapitaal en durven tegenwoordig niets meer. Veel arbeiders willen stakingen en in verzet komen, echter de vakbond houdt hun meestal tegen met de woorden; ''maak ze niet te boos, straks liggen jullie allemaal op straat''. Via de media dreigt het kapitalisme de werkende klasse met ontslagen en armoede als ze het lef hebben om massief te staken!

Het meeste geld van de superrijken ligt veilig in banken. Vooral in banken die zich gevestigd hebben in belastingparadijzen. Revolutionair socialisten willen de volledige onteigening van iedereen die miljoenen bezit. Een maximum eigen vermogen van 500.000 euro zullen we toestaan, dit om te voorkomen dat een rijke elite ontstaan. Ook moet er een einde gemaakt worden aan de enorme salarissen van directeurs en zakenmensen. Een maximum loon van 5.000 euro netto in de maand moet gelden voor iedereen. Daarnaast moet er een minimum loon komen van 1.500 euro netto!

Rechtse mensen brullen dat directeurs niet voor minder willen werken. Is dat dat zo? Vroeger waren de verschillen tussen directeur en arbeider niet zo enorm massief. Toegegeven er was altijd wel verschil, maar niet zo enorm als tegenwoordig. Want tegenwoordig verdient een modale arbeider ongeveer 30.000 euro per jaar. Een directeur van een mega onderneming kan al zeker tot 1.000.000 euro per jaar ontvangen. Voor minder dan 200.000 euro doen ze het werk niet brullen veel rechtse types. Dit terwijl veel directeuren van kleine ondernemingen vaak al 60.000 euro per jaar krijgen. Sommigen doen het zelfs voor minder en toch werken ze. De logica van rechtse mensen is puur gericht op het in stand houden van de bonus cultuur!

Zolang het kapitalisme bestaat zullen er altijd superrijken blijven. Alleen het socialisme zal een einde maken aan deze ongelijkheid. Sociaal democraten en stalinisten hebben het socialisme een slechte naam gegeven. De sociaal democratie is haar geloofwaardigheid volledig kwijt, weinig mensen in Nederland zullen de Partij van de Arbeid nog zien als links. In Griekenland werd de Pan-Helleense ''Socialistische'' Beweging totaal afgemaakt tijdens de verkiezingen. Toch weten sociaal democraten nog wel de illusie hoog te houden, dat ze een linkse en progressieve beweging zijn. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de afwezigheid van een arbeiderspartij die daarop kan inspelen. Ook de stalinisten kunnen dat niet meer, zoals Marcus Bakker ooit zei; ''een sociaal democraat is zolang links zolang hij de hete adem van een communist in zijn nek voelt''. Toen de communistische partijen wegvielen, voelde de sociaal democraten er niets meer voor om links en progressief te blijven!

Revolutionair Socialistische Media USP-RSM strijdt voor een wereld zonder kapitalisme, zonder armoede en zonder ongelijkheid. Ons doel is de klasseloze communistische samenleving. Door kapitalistische leugens en sociaal democratisch/stalinistisch verraad zijn veel mensen tot de overtuiging gekomen dat het ras der mensheid ''egoïstisch'' is en niet kan leven volgens communistische idealen. Deze leugen is echter niet door de arbeidersklasse verteld, maar door de klasse die de media bezit. De egoïsten van deze wereld zijn juist die mensen, die ons willen doen geloven dat wij alleen maar volgens kapitalistisch logica kunnen leven. Homo Sapiens zijn niet egoïstisch als ras, wel hebben we egoïsten onder ons zitten. Deze egoïsten zijn meestal ook die types die rijk en machtig willen worden ten kosten van anderen!Armoede bestaat niet volgens rechtse mensen
ook al is dit niet waar!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme